HRpédia

POZÝVAME VÁS NA OTVORENÝ KURZ A JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ ZAŽIŤ NOVÝ ROZMER OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA Vyskúšajte benefity individuálneho rozvoja sprevádzaného koňmi. V konskom partnerovi nájdete výkonného kouča, ktorý má skúsenosti, zachováva mlčanlivosť, je ...

  Ďakujeme za skvelý spoločný deň . Potešte sa s nami pár zábermi a inšpirujte sa aj z týchto zdrojov:   Richard Wiseman - 59 vteřin Chip Heath&Dan Heath - Proměna - Jak věci změnit, když je změna zdánlivě nemožná Amy Cuddy – Presence (B...

   Doneste si konkrétne príklady, aby ste si overili silu techník zavádzania zmien Prečo naše novoročné a iné predsavzatia končia skôr, ako začali? Prečo ľudia na zmeny reagujú negatívne? Prečo firmy a manažéri stále dookola opakujú tie isté chyby pri z...

   Predaj cez silné stránky   Peter vstúpi do miestnosti plnej cudzích ľudí a cíti príjemné vzrušenie. Je ako ryba vo vode. Vidí to ako príležitosť zoznámiť sa s 20 novými ľudmi, ktorí sa môžu čoskoro stať zákazníkmi. Takéto situácie vyhľadáva a do...

   Ako zapájať ľudí? Ako povzbudzovať a udržiavať nadšenie? Ako podporovať prirodzené pokračovanie aktivít, štartovať vnútorný motor? Angažovanosť je spôsob, ktorým umožňujeme ostatným tvoriť pokračujúce aktivity, bez toho, aby sme im dávali návody̷...

   Anotácia Keď sa venujeme činnostiam, ktoré nás napĺňajú a prinášajú nám už samotnou realizáciou uspokojenie, robíme ich efektívnejšie, máme lepší pocit a kvalita výsledku častokrát prevýši pôvodné očakávania. Rozlišovanie medzi tým, čo by sme mali a ...

   Viete, čo motivuje vašich ľudí? Nestačia vám bežné screeningove nástroje? Vytvoríme vám motivačný screening na mieru. Pozrieme sa na to, akých ľudí u vás máte. Či sú orientovaní viac smerom k vnútornej alebo vonkajšej motivácii. Pozrieme sa aké nástr...

   Anotácia Vaši zákazníci Vás vnímajú vďaka marketingu, skúsenostiam známych, na základe oslovenia obchodníkom a v neposlednom rade aj cez skúsenosť na kontaktnom mieste, pobočke, v predajni. Z dobrého prvého (aj aj nasledujúceho) dojmu pri osobnej skú...

     ČO JE TO RAKETOVÝ MODEL TÍMOVÉHO ROZVOJA ? Na základe mnohých psychologických štúdií dnes vieme, že na výkon tímu vplývajú dve zásadné skutočnosti: - osobnosť manažéra a - kontext, v ktorom tím funguje   Zatiaľ čo rozvoj manažéra je často...

   Prinášame vám program, ktorý vás naučí koučovať!   Pracujete s ľuďmi? Chcete im pomôcť hľadať riešenia a zlepšovať sa? Ste obchodník a chcete si uľahčiť komunikáciu s klientami? Zavádzate u vás koučingovú kultúru, prechádza vaša firma zmenou? St...

   Ak ste manažérom, ktorý premýšľa nad tým ako riadi. Ak potrebujete posilniť koučovací štýl riadenia. Ak chcete dosahovať ciele s ľahkosťou. Ak chcete mať angažovaných ľudí s vysokou motiváciou. Ak máte rôznorodý tím a vidíte v ľuďoch potenciál, ale n...

   Projekty Performance manažmentu považujeme za jedny z najnáročnejších. Dôvod je jednoduchý, spájajú v sebe nastavenia procesov, prípravu manažérov i zamestnancov a predstavujú výraznú zmenu s konkrétnym dopadom na plat, či odmenu. O to lepší pocit po...

   Nedávno sa ma jeden známy na stretnutí spýtal: „Poraď mi, ktorého kandidáta si mám vybrať za obchodného riaditeľa?“ Popísal detailne profil dvoch kandidátov, ich skúsenosti aj osobnostné charakteristiky zistené psychológom. Zahltil ma množstvom infor...

   Anotácia Stalo sa aj Vám, že pracujete na niečom čo Vás baví, alebo to aspoň fajn odsýpa a zrazu jeden mail, či telefonát Vás pripraví o chuť pracovať? Ste nasrdení a rozmýšľate, či to celé má zmysel. Niekedy pomôže posťažovanie sa kolegovi, niekedy ...

   Rozhodujete sa racionálne a vedome? Overte si to Pripravte sa na deň plný prekvapení, experimentov a hlavne vlastnej skúsenosti, pri ktorej aj tvrdí racionalisti krútia hlavami. Fascinovaní experimentmi ekonómie správania sme sa rozhodli overiť niekt...

   Príbeh Výber ľudí do tímu, ich hodnotenie, rozdeľovanie úloh, nominácie do talent programov, konzultácie kľúčových rozhodnutí s vybranými kolegami … máme dôkazy, že manažéri nekonajú objektívne. Ako je to možné? Stará cesta väčšine manažérov pr...

   Ciele tréningu Spoznať, čo je koučing a ako ho možno využívať pri práci manažéra Rozpoznávať manažérske situácie, pri ktorých je vhodné použiť koučing Vedieť využívať koučingové princípy pri manažérskej práci Získať vlastnú skúsenosť s koučingom pri ...

   Ciele tréningu: Vymedziť pojem projekt. Oboznámiť sa so základnými oblasťami projektového riadenia . Spoznať fázy projektového cyklu. Osvojiť si proces riadenia rizika. Poskytnúť informácie a zručnosti v oblasti komunikácie. Obsah tréningu Projekt a ...

   Ciele tréningu: Naučiť sa efektívne rozdeľovať právomoci a úlohy. Využívať delegovanie ako nástroj pre zvýšenie efektivity. Zvládať riešiť problémy pri delegovaní. Obsah tréningu: Delegovanie Výhody, nevýhody delegovania Zdroje – môj úspech pri deleg...

   Ciele tréningu: Precvičiť presviedčanie v rôznych situáciách a s rôznymi typmi ľudí. Získať istotu počas presviedčania druhých. Naučiť sa rôznym spôsobom ako efektívne presviedčať. Získať schopnosť použiť správny argument v správny čas. Obsah tréning...

   Cieľ tréningu: Zefektívniť telefonickú komunikáciu Zaujať partnera počas telefonického rozhovoru s pozitívnym výsledkom S prehľadom zvládať problémy pri telefonovaní Obsah tréningu: Brainstorming o spôsoboch využívania telefonickej komunikácie v prác...

   Ciele tréningu: Uvedomiť si, ktorý typ správania zvyčajne využívam v rôznych situáciách. Spoznať svoje práva a dôvody, prečo ich nevyužívam. Osvojiť si techniky asertívnej komunikácie, či správania. Obsah tréningu: Hranie rolí a pomenovanie rôznych s...

   Ciele tréningu: Zvládnuť proces vyjednávania so zákazníkom od prípravy, cez analýzu, realizáciu vyjednávania a uzatvorenie dohody Zvýšiť mieru porozumenia potrieb druhej strany, ako základ pre dosiahnutie dohôd. Naučiť sa zvládať námietky a argumento...

   Ciele tréningu: Osvojiť si schopnosť rozpoznať rodiace sa konflikty a nastavenie preventívnych opatrení. Spoznať dôsledky neriešených konfliktov. Získať zručnosti úspešného zvládnutia a riešenia problémov a konfliktov. Obsah tréningu: Identifikácia n...

   Tréning vznikol ako reakcia na potreby našich klientov reagovať na aktuálnu situáciu vo svete biznisu. Tréning je vedený workshopovou formou. Ciele tréningu: Zlepšiť schopnosti nachádzať a využívať príležitosti u klientov, s ktorými spolupracujeme. N...

   Ciele tréningu: Identifikácia základných potrieb, ktoré nás motivujú Získať informácie o sebe, ktoré umožnia optimálne využívať svoj potenciál pri práci Naučiť sa jednoduché techniky efektívneho sebariadenia Obsah tréningu: Čo hýbe mnou a prirodzene ...

   Ciele tréningu: Spoznať vlastné rezervy pri plánovaní a organizovaní času. Naučiť sa nové techniky pre time management. Zvýšiť vlastnú efektivitu. Obsah tréningu: Výhody časového manažmentu – brainstorming Individuálna práca - definovanie cieľo...

   Techniky, ktoré sa väčšinou na tréningoch o strese učia, neobjasňujú pravú povahu stresu. Prinášajú technické riešenia “zvonka”. Preto pomáhajú iba dočasne. Pre zvládanie stresu v dlhodobom kontexte je dôležité inšpirovať sa v hĺbke a porozumieť sebe...

   Ciele tréningu: Spoznať, ako pôsobia rôzne zdroje stresu. Zvládať elimináciu ich negatívneho dopadu. Osvojiť si spôsoby regenerácie. Obsah tréningu: Pôsobenie stresu na človeka – prirodzená reakcia na podnety. Stres, ako zdroj energie a moci pri prek...

   Počas tréningu si účastníci sami zažijú koučing aj koučovanie iných a získajú spätnú väzbu. Ciele tréningu: Vedieť, kedy využiť mentoring a koučing zamestnancov. Rozvíjať svojich zamestnancov počas plnenia pracovných úloh. Predávať svoje skúsenosti a...

   Ciele tréningu: Naučíte sa ako dlhodobo riadiť svoj úspech cez strategické vedenie. Predstaviť východiská strategického manažmentu a metodiku Balanced ScoreCard (BSC). Budete vedieť aplikovať stratégiu a preniesť ju do praxe. Viete komunikovať straté...

   Hoci je táto téma všeobecná, naši lektori prepájajú tému s aktuálnymi potrebami jednotlivcov a firiem. Na tréningoch sa rozoberajú vlastné situácie z praxe. Účastníci si odnášajú konkrétne nápady využiteľné okamžite na druhý deň. Ciele tréningu: Vedi...

   Tento tréning je postavený na zážitkovom učení. Účastníci si vyskúšajú rolu hodnoteného aj hodnotiteľa a predpripravia si vstupy do reálneho AC/DC. Ciele tréningu: Účastníci sa naučia zorganizovať interné Assessment centrá / Development centrá. Účast...

   Na tréning si účastníci môžu priniesť konkrétne zadania pre pozície, s ktorými sa bude na tréningu pracovať. Vytvoria si vstupy pre reálne vedenie interview. Ciele tréningu: Zamerať sa pri výbere a interview na kľúčové kompetencie danej pozície a ide...

   Tréning umožňuje sprostredkovať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä získať a rozvinúť praktické facilitačné zručnosti (využívanie rôznorodých metód facilitácie, práca so skupinovou dynamikou, zvládanie náročných situácií pri facilitácii, komun...

   Počítali ste niekedy, akú stratu prinášajú emocionálne málo spôsobilí ľudia vo vedúcich funkciách? Je nespočet úspešných spoločností, ktoré tento fakt vzali na vedomie a rozvojové aktivity zacielili na oblasť emocionálnej inteligencie. Väčšina tímlíd...

   Hravý a zároveň efektívny tréning, ktorý sa dá prispôsobiť pre rôzne cieľové skupiny (obchod, marketing, back office,…) Cieľ tréningu: Využívať proces kreativity počas manažovania a rozhodovania. Porozumieť principom kreativity. Používať metody...

   Špecifickosť v porovnaní s bežným tréningom Na toto školenie je vhodné, aby ľudia mali vlastné počítače/tablety a pracovali so svojím profilom na LinkedIne. Ciele tréningu Spoznať a aktívne využívať možnosti sociálnej siete LinkedIn Naučiť sa vytvori...

   Podmienkou účasti na tréningu je poslať ukážku jedného profesionálneho a jedného neprofesionálneho e-mailu, s ktorými ste sa vo vašej doterajšej praxi stretli. Príklady môžu byť v slovenčine aj angličtine. Tréning bude vedený formou prezentácie, disk...

   Tento tréning je určený najmä pre pokročilých užívateľov, zamestnanci z rôznych tímov, ktorí majú skúsenosti s prezentovaním, no potrebujú sa posunúť na vyššiu úroveň v oblasti formy a obsahu.   Ciele tréningu Zdokonalenie, vylepšenie prezentačn...

   Na tréning si účastníci donesú počítač a podklady z poslednej prezentácie. Každý účastník získa feedback na svoje prezentačné zručnosti a priamo na tréningu si zažije vlastné zlepšenie. Účastníci tréningu sa budú zlepšovať metódou „learning by doing“...

   Tento tréning môže nadväzovať na tréning Základy efektívnej komunikácie, ktorý rozširuje, dopĺňa a posúva účastníka na vyššiu úroveň. Ciele tréningu: Osvojenie si spôsobov komunikácie v náročných situáciách. Získanie istoty pri zvládaní námietok. Osv...

   Hoci je táto téma všeobecná, naši lektori prepájajú tému s aktuálnymi potrebami jednotlivcov a firiem. Na tréningoch sa rozoberajú vlastné situácie z praxe. Účastníci si odnášajú konkrétne nápady využiteľné okamžite na druhý deň. Cieľ tréningu Vedieť...

     Poďte s nami vstúpiť do sveta, ktorý je zahalený rúškom tajomstva a pritom každý deň ovplyvňuje náš život. Odhaľte vlastné presvedčenia, ktoré z nevedomia ovplyvňujú naše rozhodnutia. Postavte sa zoči voči svojim predsudkom skresľujúcim pohľad...

   Jedna tretina ľudí sú introverti. Firmy ich však tlačia do opačnej role, cenia sa ideály spoločenského a živého človeka. Ako môže zostať introvert prirodzený? Sú zvláštni, keď uprednostňujú prácu o samote? Ako sa presadiť vo svete plných extrovertov?...

   Prinášame to, čo ste žiadali! Vzhľadom na skvelé ohlasy na workshop Drive, sme sa rozhodli umožniť Vám a Vašim zamestnancom zažiť tento svetový bestseller v kontexte ďalších tém manažérskeho rozvoja. Drive Leadership je špeciálne vytvorený koncept, v...

   Nestále prostredie a vysoký tlak na výkon spôsobujú, že mnohí zamestnanci čelia častým kritickým situáciám. Reakciou na tento fakt je aktuálny trend v oblasti starostlivosti o zamestnancov: osobné poradenstvo. Zamestnanci a manažéri sa tak pod vedení...

   Zavedenie striktnej deľby práce pri pásovej výrobe bolo prvým krokom k individualizácii výkonu, no aj izolácií jednotlivcov vo firmách. Mnohí ľudia síce pracujú v tímoch a okolo seba, napr. v open space-och, aj vidia svojich kolegov, no kontakt s nim...

   “Ukáž mi svojho koňa a ja ti poviem, kto si!” Indické príslovie Vy a kôň. Niekoľko úloh od jednoduchších po zložitejšie, spätná väzba a následná analýza. Kôň je ako zrkadlo, kopíruje to, čo vidí. Ak vidí dôveru, kopíruje dôveru, ak cíti o...

   Dobre pripravené Assessment Centrum Vám umožní overiť zručnosti a schopnosti kandidátov a vybrať pre Vami obsadzovanú pozíciu najvhodnejšieho z nich. Rovnako Vám pomôže nasmerovať spôsob jeho ďalšieho rozvoja a typu riadenia, ktorý uľahčí jeho adaptá...

   Pri našej práci s klientmi, no aj výskum, ktorý sme robili na Slovensku nás presvedčili, že neexistuje univerzálny pohľad na optimálny Talent manažment. To spoločné na dobrých programoch je, že vychádzajú z aktuálnej potreby firmy a tiež zachytávajú ...

   Pociťovať vnútornú silu (dosiahnuť želané ciele, vytvoriť výsledok, konať aktivity) znamená uvedomiť si, že máme schopnosť utvárať i v práci presne to, čo si prajeme. Čo nám teda bráni v uskutočňovaní? Neochota byť skutočne silnými? V čom je tak príj...

   Prečo je “šťastie v práci” tak nezvyklým slovným spojením? Prečo vyvoláva údiv i pochybnosti? Pokiaľ postavíme radosť a spokojnosť výlučne mimo prácu, s akým nastavením strávime polovicu dňa? Ako vplýva na celkový pocit človeka, ak je prá...

   Anotácia Pri všetkých povinnostiach vyplývajúcich z role toho, kto je zodpovedný výber , vzdelávanie, hodnotenie a riadenie ľudských zdrojov, sa často zabúda na rozvoj jeho samotného. Ako sa hovorí: „pod lampou je najväčšia tma“ alebo „šusterove deti...

   Anotácia Čo je to vlastne predaj? Vysoko cenené oddelenie väčšiny firiem, alebo hŕba, trochu manipuláciou zaváňajúcich techník? Formálna schôdzka za účelom predaja konkrétneho tovaru alebo služby? Alebo niečo, čo intuitívne robíme občas každý z nás, ...

   Anotácia Tréningy manažérskych zručností posilnia Vašu schopnosť riadiť ľudí kompetentne, smerom k definovaným cieľom. Sú založené na najnovších poznatkoch o leadershipe, pripravené na základe najčastejších potrieb našich klientov. Vyskúšajte tréning...

   Rozvoj, ktorý má „konskú“ silu! A to doslova..:) Tréningy s využitím koní Vám umožnia uvedomiť si, že riadiť proces nestačí. Je nevyhnutné skutočne riadiť ľudí, ísť príkladom, konzistentne verbálne aj neverbálne komunikovať, využívať tlak aj ťah, bud...

   Hrať poker sa naučíte za 15 minút, ale stať sa dobrým pokrovým hráčom môže trvať aj celý život. Podobne je to v biznise. Základné pravidlá predaja sa naučí každý, no byť dobrým obchodníkom, na to treba oveľa viac. Inšpirovali sme sa preto tými najlep...

   Poker je hra so stratégiou, štatistikou, ide o peniaze. Čo s tým majú teda spoločné emócie? Práve naša schopnosť ovládať emócie rozhoduje o tom, či si udržíme „poker face“ a budeme úspešní pri vyjednávaní alebo podľahneme. Keď hráč v pokri nezvláda s...

   Hrať poker sa naučíte za 15 minút, ale stať sa dobrým pokrovým hráčom môže trvať aj celý život. Podobne je to v biznise. Základné pravidlá predaja sa naučí každý, no byť dobrým obchodníkom, na to treba oveľa viac. Dobrý obchodník, rovnako, ako pokrov...

   Ciele Spoznať príčiny straty vlastnej energie Identifikovať vlastné zdroje a porovnať si ich vo vzťahu k väčšine mužov, či žien Pripomenúť si nástroje, ktoré ľudia desiatky rokov používali a my sme na ne zabudli Obsah Experimentom odhalíme, aké je na...

   Ciele Spoznáte princípy motivácie, ktoré Vám budú sedieť s praxou Ukážeme si najväčšie omyly motivácie, ktoré dnes vo firmách využívajú manažéri Vytvoríte si jednoduché návody sami pre seba   Obsah: Motivácia – prirodzená ľudská rekcia na vybran...

   Máte stále pochybnosti o tom, ako zaviesť princípy vnútornej motivácie do Vášho súčasného motivačného systému? Poďme spolu hľadať riešenia, ktoré sú prijateľné pre Vašu firmu. Pomôžeme Vám implementovať nástroje vnútornej motivácie do Vášho prostredi...

   Drive je interaktívny workshop vychádzajúci z rovnomenného bestselleru Daniela Pinka. Workshop ponúka prelomový pohľad na to, čo nás skutočne motivuje a robí angažovanými. Ponúka návody ako využiť toto poznanie a pracovať efektívnejšie a s nadšením. ...