‹ späť na HRpédiuVedomé podnikanie

Angažovanosť

Ako zapájať ľudí? Ako povzbudzovať a udržiavať nadšenie? Ako podporovať prirodzené pokračovanie aktivít, štartovať vnútorný motor? Angažovanosť je spôsob, ktorým umožňujeme ostatným tvoriť pokračujúce aktivity, bez toho, aby sme im dávali návody… cez vlastnú angažovanosť posilňujú svoju vnútornú motiváciu a stávajú sa súčasťou tvorenia nových prístupov a generovania ďalších krokov k dosiahnutiu výsledkov.

Prínosy

- pozrieme sa na angažovanosť a ako ju vnímame, čo od nej očakávame čo nám môže priniesť

- ukážeme si zmysel jednotlivých fáz zapojenia ľudí v práci

- podporíme schopnosť objaviť individuálny vnútorný motor

- naučíme sa z ťažkostí vyťažiť novú úroveň angažovanosti

Obsah

- ako pracovať s vlastnou angažovanosťou? ako odovzdávať svoj príklad iným?

- pracovné zapojenie do aktivít s radosťou je znakom tvorcu

- ďalšie faktory podporujúce angažovanosť

- nástroje na znovu-naštartovanie v prípade krízy

- prirodzený cyklus angažovanosti a čo ho ovplyvňuje

- vedomé zaobchádzanie s vlastnými zdrojmi

Cieľová skupina

súkromný, verejný i neziskový sektor, zamestnanci i podnikatelia, výkonné pozície i riadiace (stredný, vyšší i top manažment)

VEDELI STE, ŽE:

“Nadšenie cítime, ak sa domnievame, že by sa mohlo stať niečo skvelé … Nadšenie vedie k úsiliu dosiahnuť cieľ. Ak premeníme svoje nadšenie do konkrétnych krokov, zvýšime tým možnosť, že dosiahneme vytýčené ciele”?( In: Fred Kofman: Vedomý biznis)

 

Kľúčové slová