‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Asertívna komunikácia

Ciele tréningu:

 • Uvedomiť si, ktorý typ správania zvyčajne využívam v rôznych situáciách.
 • Spoznať svoje práva a dôvody, prečo ich nevyužívam.
 • Osvojiť si techniky asertívnej komunikácie, či správania.

Obsah tréningu:

 • Hranie rolí a pomenovanie rôznych spôsobov správania sa a komunikácie;
 • Rozbor predchádzajúcich situácií a skupinová diskusia o rozdieloch medzi asertívnym, submisívnym a agresívnym prístupom;
 • Pomenovanie dôsledkov využívania jednotlivých spôsobov komunikácie a správania – práca v malých skupinách;
 • Predstavenie jednotlivých asertívnych techník;
 • Prisudzovanie jednotlivých asertívnych techník k rôznym modelovým situáciám
 • Skupinová diskusia o vhodnosti a nevhodnosti používania asertívnych techník;
 • Nácvik zvládania nátlaku a vyjadrovania nesúhlasu;
 • Case study na tému presadzovania svojich požiadaviek;
 • Tréning presadenia požiadaviek vo vzťahu k rovnocennému partnerovi, nadriadenému, podriadenému;
 • Vyhodnotenie osobných úžitkov a naplánovanie využitia informácií z tréningu v praxi.

 

Kľúčové slová