‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Assessment Centrum

Dobre pripravené Assessment Centrum Vám umožní overiť zručnosti a schopnosti kandidátov a vybrať pre Vami obsadzovanú pozíciu najvhodnejšieho z nich. Rovnako Vám pomôže nasmerovať spôsob jeho ďalšieho rozvoja a typu riadenia, ktorý uľahčí jeho adaptáciu.

Prínosy
• Pozriete si potenciálnych kandidátov v situáciách pripravených na mieru podľa Vášho interného prostredia
• Uvidíte, čo aktuálne kandidát zvláda a čo mu robí problémy
• Uvidíte vzájomné porovnania kandidátov v rôznych kritériách
• Spoznáte názory nezávislých odborníkov na schopnosti a potenciál ľudí

Obsah
• Riešenie individuálnych samostatných modelových situácií
• Riešenie individuálnych interaktívnych situácií
• Riešenie skupinových modelových situácií
• Individuálne interview- STAR, CPI, podľa požiadaviek klienta
• Psychodiagnostika

Kedy je vhodné použiť

• pri výbere kandidátov z externého prostredia
• pri internom výberovom konaní
• pri outplacemente.

Kľúčové slová