‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Best Recruiter

Nedávno sa ma jeden známy na stretnutí spýtal: „Poraď mi, ktorého kandidáta si mám vybrať za obchodného riaditeľa?“ Popísal detailne profil dvoch kandidátov, ich skúsenosti aj osobnostné charakteristiky zistené psychológom. Zahltil ma množstvom informácií a prečítal mi komplexný psychologický posudok každého z nich. Každý kandidát mal iné kvality, no napriek neustálemu doplňovaniu informácií nebolo možné urobiť rozhodnutie. Vedel som o nich všetko, čo som potreboval vedieť, a dokonca oveľa viac, no nevedel som jednu základnú vec. Aké sú kľúčové požiadavky na pozíciu?

 

Ciele tréningu

 • o Naučiť sa identifikovať kľúčové požiadavky pracovnej pozície
 • o Naučiť sa spracovať základný kompetenčný model
 • o Naučiť sa samostatne viesť štruktúrované interview pomocou metódy Competency
 • o Based/Behavioral Interview
 • o Spoznať prínos osobnostných dotazníkov vo výberovej praxi
 • o Spoznať prínos moderných nástrojov v nábore a výbere – LinkedIn, počítačové softvéry, inzertné portály

Obsah tréningu

 • o Analýza pracovnej pozície – prečo a ako definovať požiadavky na pozíciu (vedomosti, skúsenosti, osobnosť, správanie)
 • o Vytvorenie charakteristiky úspešného kandidáta – kompetenčný model
 • o Príprava na interview – vytvorenie si vlastnej štruktúry interview, príprava otázok na interview
 • o Kompetenčné/behaviorálne interview – prečo je minulé správanie dôležité, ako sa pýtať na minulosť a kompetencie technikou STAR (Situácia, Úloha, Správanie, Výsledok), ako záznam z interview vyhodnocovať
 • o Osobnostné dotazníky – ako rozpoznať kvalitný dotazník, ich prínos do výberového konania, najčastejšie chyby/úskalia ich použitia a ako sa im vyvarovať
 • o Nácvik vedenia interview
 • o Predstavenie moderných nástrojov v nábore a výbere – LinkedIn, počítačové softvéry, inzertné portály

Kľúčové slová