‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Delegovanie

Ciele tréningu:

 • Naučiť sa efektívne rozdeľovať právomoci a úlohy.
 • Využívať delegovanie ako nástroj pre zvýšenie efektivity.
 • Zvládať riešiť problémy pri delegovaní.

Obsah tréningu:

 • Delegovanie
 • Výhody, nevýhody delegovania
 • Zdroje – môj úspech pri delegovaní, komunikácia a technika
 • Prínosy pre manažéra
 • Bariéry líniového manažéra
 • Hra – zadávanie úlohy, delegovanie + rozbor
 • Nácvik – delegovanie – prepájanie motivácie a výkonu
 • Najčastejšie chyby pri delegovaní
 • Problémy, s ktorými sa môžem stretávať pri delegovaní
 • Ako pristupovať k jednotlivým typom ľudí
 • Akčný plán

Kľúčové slová