‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Drive LEADERSHIP™

Drive_leadership uzky

Prinášame to, čo ste žiadali! Vzhľadom na skvelé ohlasy na workshop Drive, sme sa rozhodli umožniť Vám a Vašim zamestnancom zažiť tento svetový bestseller v kontexte ďalších tém manažérskeho rozvoja. Drive Leadership je špeciálne vytvorený koncept, v ktorom účastníci spoznajú motiváciu 3.generácie zasadenú do kontextu Leadershipu. Pri riešení reálnych zadaní a cieľov (pripravených na základe potrieb Vašej spoločnosti) si manažéri zažijú, ako na nich pôsobí vnútorná motivácia a čo ich naopak odvádza od dosiahnutia výsledku. Budú aktívne hľadať nové riešenia, konfrontovať si ich efektivitu a spoznajú viaceré spôsoby zvyšovania agility, či zapájania kolegov. Poďte s nami vyskúšať Leadership prepojený s Drivom.

 

Ciele workshopu

 • Ujasniť si aké je poslanie lídra a aké záväzky sa s tým spájajú.
 • Naučiť sa využívať techniky na zlepšenie spolupráce a nástroje na podporu inovácií pri riešení úloh, či problémov.
 • Spoznať silu princípov vnútornej motivácie, keď sú vhodne používané na riadenie výkonu.

 

Prínosy workshopu

 • Každý manažér má definovaný svoj prínos pre tím, na ktorom môže stavať svoju prirodzenú autoritu.
 • Lídri budú poznať 8 techník tvorivého riešenia problémov a zo 4 z nich budú mať reálnu skúsenosť.
 • Zažijú si techniky podporujúce spoluprácu a angažovanosť zamestnancov.
 • Majú rozpracované ciele/úlohy, ktoré zadali ich nadriadení, či vedenie spoločnosti.

 

Obsah

Poslanie lídra

 • Úvod a vysvetlenie nezvyčajného prístupu na tréningu
 • Ideálny líder - odľahčené video slúžiace na vtiahnutie do témy
  • Kým sa inšpirujeme, koho považujeme za top lídrov
  • Kľúčové roly a vlastnosti lídrov
  • Senior manažéri zvýraznia, na ktorých silných stránkach staviate dnes svoj úspech
 • Osobné definovanie roly
  • každý si zadefinuje svoje silné stránky a rozvojové možnosti a na záver ich preverí metódou „5 why“

Komunikácia manažéra - ZMYSEL

 • Definovanie cieľov troma odlišnými spôsobmi od Senior manažérov
  • definovanie čo / definovanie čo, ako /definovanie čo, prečo
 • Diskusia s účastníkmi o ich rozdielnych reakciách a pocitoch zo zadaní
 • Vysvetlenie zásad manažérskej komunikácie podľa pravidla zlatého kruhu Simona Sineka
 • Pre koho? – 4 otázka z agilných metód z IT
 • Doplnenie k osobnému definovaniu roly
  • Prečo som v tomto tíme? Aký to má pre mňa zmysel?
  • Aký je môj prínos pre tím?

Inovatívnosť a stimulácia výkonu - SLOBODA

 • Riešenie definovaných úloh rôznymi technikami
  • 8 tvorivých techník od brainstormingu až po Stepladder – pričom si každý účastník počas riešenia úloh vyskúša minimálne 4 z nich
  • matica rizík jednotlivých riešení
  • v diskusii so senior manažérmi vyberú tie riešenia, ktoré je potrebné realizovať
 • Prerozdelenie zodpovednosti za plnenie úloh pomocou aktivačných slobodných techník

Stimulovanie výkonu - MAJSTROVSTVO

 • Rozpracovanie vybraných návrhov do konkrétnych akčných plánov – v skupinách, ako sa priradili účastníci k témam
 • Vzájomné konzultácie akčných plánov a dávanie rozvojovej spätnej väzby
 • Nastavenie kontroly
  • Čo sa im v praxi osvedčilo
  • Inšpirácia od „SCRUM Mastrov“: 3 kľúčové otázky na týždňovej porade
  • Evidencia úloh – od zápisu, cez SW až po vizualizáciu
 • Finálna prezentácia vytvorených akčných plánov

Motivácia ľudí

 • Objasnenie vzájomného vzťahu vonkajšej a vnútornej motivácie
  • Poukázanie na riziká vlastnej demotivácie
  • Poukázania na 3 piliere vnútornej motivácie podľa Pinka a doplnenie 4 pilieru –vzťah
  • Odhalenie vzťahu jednotlivých úloh workshopu a princípov motivácie – spísanie matice princíp – techniky
 • Ako namotivujú svojich Vedúcich tímov na tento workshop a prácu na projektoch
 • Ukončenie a záver workshopu

 

Špecifiká workshopu

Tréning je vytvorený tak, že účastníci si všetko najprv sami na sebe zažijú a následne sa dozvedia, prečo a ako sa postupovalo. Rozvoj je takto stavaný na učení sa napodobňovaním a zážitkom.

Počas celého dvojdňového workshopu budú manažéri rozpracovávať tri zadané úlohy od nadriadených a prechádzať kľúčovými míľnikmi riadenia výkonu. Takto budú mať svoje kompetencie rozvíjané pragmaticky počas práce a nie počúvaním teórie.

Zažijú si praktické techniky podporujúce všetky 3 kľúčové faktory vnútornej motivácie podľa DRIVE. Zmysel, majstrovstvo a slobodu ešte dopĺňame o rovinu vzťahov, konkrétne dôvery.

Kľúčové slová