‹ späť na HRpédiuMotivácia

Drive

Drive je interaktívny workshop vychádzajúci z rovnomenného bestselleru Daniela Pinka. Workshop ponúka prelomový pohľad na to, čo nás skutočne motivuje a robí angažovanými. Ponúka návody ako využiť toto poznanie a pracovať efektívnejšie a s nadšením.

„Na tomto workshope najviac oceňujem, používanie pracovného zošita počas celého workshopu. Postupnou prácou v jednotlivých cvičeniach sme si predpripravili reálne výstupy, ktoré sme na záver workshopu previedli do vlastného akčného plánu. Bolo to praktické a hlavne priebežnou prácou bezbolestné :-) . Zároveň sme na tom pochopili tri kľúčové princípy motivácie: Autonómia, Majstrovstvo a Zmysel. Teraz už je na mne, ako to použijem v práci a reálnom živote.“ - Dušan Veselovský, Union

 

Prínosy:

  • Vyšší výkon sprevádzaný silnejšou motiváciou a väčšou angažovanosťou
  • Udržanie kľúčových zamestnancov
  • Vaši zamestnanci sa stanú obhajcami Vašej spoločnosti
  • Ľudia sa budú dobrovoľne zapájať do projektov a zlepšovať svoj výkon
  • Zlepšíte Vaše mechanizmy podávania a získavania spätej väzby

 

Obsah:

  • Ako riadiť angažovanosť zamestnancov a pracovnú motiváciu rozvíjaním autonómie, majstrovstva a zmyslu vo Vašej spoločnosti
  • Spoznáte nové systémy narábania s odmenami a uznaním, ktoré zmenia fungovanie Vašej firmy
  • Osvojíte si techniky, ktorými dosiahnete, aby Vaši ľudia boli viac samostatní, angažovaní a vedeli sa sami motivovať
  • Naučíte sa sami si dávať feedback a riadiť svoj výkon

 

Cieľová skupina: riaditelia firiem, manažéri, HRisti, zamestnanci

Kľúčové slová