‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Efektívna telefonická komunikácia

Cieľ tréningu:

 • Zefektívniť telefonickú komunikáciu
 • Zaujať partnera počas telefonického rozhovoru s pozitívnym výsledkom
 • S prehľadom zvládať problémy pri telefonovaní

Obsah tréningu:

 • Brainstorming o spôsoboch využívania telefonickej komunikácie v práci
 • Pozrieme sa, čo nás na telefonovaní najviac teší a čo od neho odrádza
 • Základné princípy profesionálneho telefonického hovoru
 • Fázy telefonického hovoru
 • Ukážky prípravy na telefonický rozhovor v rôznych modelových situáciách
 • Individuálne práca na definovaní priorít rozhovoru
 • Nácvik začatia telefonátu – následný rozbor a poskytovanie spätnej väzby
 • Na základe výstupov zo spätných väzieb vytvorenie scenárov optimálneho štartu pracovného telefonátu
 • Informácia o nástrojoch riadenia telefonátu a ukotvenia kľúčových dohôd
 • Tréning riadenia telefonického rozhovoru a ukončenie telefonátu a sumarizácia dohody
 • Vytvorenie zoznamu naj častejších problémov pri telefonovaní
 • Skupinovou prácou - vytvorenie spôsobov reagovania na problémov
 • Uchovávanie informácií z telefonátov – best practice
 • Vyhodnotenie úžitkov tréningu a tvorba implementačných plánov

 

Kľúčové slová