‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Emocionálna inteligencia

Počítali ste niekedy, akú stratu prinášajú emocionálne málo spôsobilí ľudia vo vedúcich funkciách? Je nespočet úspešných spoločností, ktoré tento fakt vzali na vedomie a rozvojové aktivity zacielili na oblasť emocionálnej inteligencie. Väčšina tímlídrov veľmi dobre vie, že emočné témy ako nedostatok dôvery, nedostatok osobného zanietenia, nevyriešené konflikty alebo neschopnosť jednotlivcov pochopiť vplyv ich konania na ostatných, môžu odrovnať aj ten najsľubnejší tím.

Ciele tréningu

 • Porozumieť vplyvu emočnej inteligencie na náš život.
 • Dozvedieť sa viac o jednotlivých zložkách emocionálnej inteligencie: sebauvedomení, sebariadení, sebamotivácii, empatii, či angažovanosti.
 • Identifikujete si vlastné negatívne programy, ktoré vám môžu brániť dosiahnuť viac v živote, dosiahnuť spokojnosť vo vlastnom vnútri.

Obsah tréningu

 • Ako ste na tom v jednotlivých oblastiach EQ?
 • Prečo si s niektorými ľuďmi (ne)rozumieme?
 • Ako nájsť pochopenie aj pre tých, ktorí sa pre nás správajú “nepochopiteľne”?
 • Zákonitosti emócií - ako im lepšie rozumieť
 • Kto je zodpovedný za naše emócie?
 • Prečo nami emócie lomcujú a ako zmeniť tieto situácie
 • Práca s vlastnými emóciami - ako si z nich urobiť pomocníkov
 • Práca s vlastným myslením - základ úspechu v živote
 • Ako zvládať prekážky a neúspech v živote
 • Sebamotivácia - ako lepšie porozumieť motivátorom, ktoré nás hýbu vpred
 • Techniky na prehĺbenie sebapoznania - kde ležia naše talenty a o čom nám hovoria?

Kľúčové slová