‹ späť na HRpédiuVedomé podnikanie

Empowerment

Pociťovať vnútornú silu (dosiahnuť želané ciele, vytvoriť výsledok, konať aktivity) znamená uvedomiť si, že máme schopnosť utvárať i v práci presne to, čo si prajeme. Čo nám teda bráni v uskutočňovaní? Neochota byť skutočne silnými? V čom je tak príjemná pozícia bez-moci? Čo prináša a čo berie? Chce byť niekto vedome obeťou? Bezpochyby chceme byť všetci tvorcami! Sme ochotní aj kolegovi umožniť rovnocennú mieru dôvery, slobody a zodpovednosti, v ktorej bude tvoriť želaný výsledok? Pozrime sa teda na celý proces hlbšie …
PRÍNOSY
- objasníme, prečo je dôležité podporovať v ľuďoch osobnú moc (v spojitosti so zodpovednosťou) ako formu kreatívneho vyjadrenia
- spoznáme, v ktorých situáciách sa vzdávame svojej sily a prečo
- podporíme spojenie medzi vnútornou silou a zodpovednosťou
- odkryjeme, prečo má zmysel podporovať v práci TVORCOV a nie “obete”
OBSAH
- delegovaná moc a kooperácia
- delegovaná moc a súperenie
- emočné majstrovstvo
- autentická komunikácia
- schopnosť konštruktívne vyjednávať
- pokora
- celok dominuje nad detailom
CIEĽOVÁ SKUPINA
súkromný, verejný i neziskový sektor - majitelia firiem, konatelia, riadiace pozície (stredný, vyšší i top manažment)
VEDELI STE, ŽE:
“Samých seba vnímame optikou svojich úmyslov, ktoré sú však pre druhých neviditeľné … pričom druhých vnímame skrz ich činy, pretože tie sú viditeľné zasa nám …” J.G.Bennet

Kľúčové slová