‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Horse Koučing

“Ukáž mi svojho koňa a ja ti poviem, kto si!” Indické príslovie

Vy a kôň. Niekoľko úloh od jednoduchších po zložitejšie, spätná väzba a následná analýza. Kôň je ako zrkadlo, kopíruje to, čo vidí. Ak vidí dôveru, kopíruje dôveru, ak cíti obavy, prinesie ich tiež. Ak dostáva nejednoznačné pokyny, neplní požadovanú úlohu. A niekedy vidí veci inak ako my. Presne tak, ako Vaši podriadení. Získate jednoznačnú spätnú väzbu, silný autentický zážitok, okamžitú možnosť vyskúšať si zmeniť nefunkčné správanie a množstvo podnetov pre Váš ďalší rozvoj.

Prínosy

Účastníci

 • Spoznajú svoj autentický štýl riadenia a svoju schopnosť inšpirovať ostatných
 • Si vyskúšajú rôzne štýly riadenia a získajú porozumenie svojich prirodzených tendencií a preferencií.
 • Naučia sa zamerať na “tu a teraz”, zamerať svoj focus na úlohu, ktorú práve vykonávajú
 • Uvedomia si dôležitosť stanovovania jednoznačných cieľov a zrozumiteľnej komunikácie
 • Individuálny koučing je intenzívnejší a časovo menej náročnejší ako skupinové tréningy

 

Ako to bude prebiehať?

 • V úvode dostanete krátku inštrukciu o vnímaní koňa a bezpečnosti pri práci s ním
 • Následne budete riešiť niekoľko jednoduchých úloh s koňom (na koni sa nesedí, vedenie prebieha zo zeme), so zameraním na správanie, emócie a myšlienky, ktoré sú prekážkami v dosahovaní Vašich cieľov v oblasti vedenia ľudí, budovania vzťahov, komunikácii a kreatívneho myslenia. Smerovanie koučingu bude dodefinované s konkrétnym účastníkom.
 • Spätná väzba je okamžitá a tiež následne na stretnutí pri analýze videí natočených počas koučingu

Pre koho?

 • Špecialisti pripravujúci sa na manažérsku rolu
 • Manažéri
 • Top Management
 • Vedúci projektov

Referencie

„V posledných rokoch sa intenzita a frekvencia medziľudskej komunikácie stále zvyšuje. Telefonáty, emaily, sms, sociálne siete… byť neustále v kontakte s ostatnými sa pre nás stáva takmer povinnosťou a niekedy až závislosťou. Otázkou ostáva ako je to s kvalitou našej komunikácie.
V manažérskej praxi sa s tým stretávame dennodenne. Ľudia komunikujú stále viac, ale mám pocit, že stále s menším záujmom a menším vzájomným pochopením - jednoducho na to pri toľkej komunikácii už nie je čas.
Tréning horse coaching mi pomohol hlbšie pochopiť, čo je pri komunikácii naozaj dôležité. Ako “ušetriť čas” a komunikovať efektívnejšie, pre obe strany príjemnejšie, a popri tom spoločne splniť úlohu. Odporúčam každému manažérovi a špeciálne tým, ktorí nikdy neboli v kontakte s koňmi.
Ďakujeme Giny aj Lenke.“
Tomáš Kridl
HR Manager Partners Group

„V dnešnom pretechnizovanom a komplikovanom svete informácií sa strácame. Mne pomohol horse coaching vnímať samého seba, moje chovanie, moje reakcie prostredníctvom priamej, bezprostrednej a nefalšovanej spätnej väzby prostredníctvom Giny a jej skvelej trénerky. No, a popri tom všetkom som sa naučil niekoľko nových zručností.“
Jaroslav Kouřil HR Manager Dalkia

Vedeli ste, že:

Kone majú prirodzenú schopnosť „vybrať“ si vodcu a cítiť, koho je bezpečné nasledovať, pretože v prírode od toho záviselo ich prežitie..

Kľúčové slová