‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Poker: Hra s emóciami

Poker je hra so stratégiou, štatistikou, ide o peniaze. Čo s tým majú teda spoločné emócie? Práve naša schopnosť ovládať emócie rozhoduje o tom, či si udržíme „poker face“ a budeme úspešní pri vyjednávaní alebo podľahneme. Keď hráč v pokri nezvláda svoje emócie, hovorí sa tomu „tilt“ a vtedy vie prísť o najväčšiu sumu peňazí. Stáva sa pre iných ľahko čitateľným a zraniteľným a to negatívne vplýva na výkon. Nezvládanie vlastných emócií môže mať negatívny dopad nie len v práci, ale aj v súkromí preto je dôležité ich poznať a naučiť sa ich ovládať,

Ciele

  • Spoznať vlastné emócie a ich prejavy
  • Naučiť sa ovládať svoje reakcie vo vypätých situáciách
  • Získať istotu a odolnosť aj keď sa hra nevyvíja podľa predstáv

Prínosy

  • Získate nadhľad nad vlastnými prejavmi emócií
  • Zbavíte sa strachu z neúspechu a prehry
  • Spoznáte silu myšlienok a s nimi spojených emócií

Obsah

  • Čo sú to emócie a prečo je pre nás dôležité ich poznať?
  • Aké situácie majú pre mňa najsilnejší emocionálny náboj?
  • Akú úlohu hrajú moje myšlienky pri riadení emócií?
  • Ako pracovať so strachom z neúspechu?
  • Viem odolať agresivite iných a nenechať sa vtiahnuť do konfliktu?
  • Ako zvládať občasné prehry a znovu sa dostať do pohody?
  • Čo potrebujem vedieť, aby som si zachoval/a chladnú hlavu aj v náročných situáciách?

Pre koho

  • Pre všetkých, ktorí v práci často prichádzajú do kontaktu s ľuďmi a sú vystavení stresu

 

Kľúčové slová