‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Klientskí pracovníci - budovanie značky v prvej línii

Anotácia

Vaši zákazníci Vás vnímajú vďaka marketingu, skúsenostiam známych, na základe oslovenia obchodníkom a v neposlednom rade aj cez skúsenosť na kontaktnom mieste, pobočke, v predajni. Z dobrého prvého (aj aj nasledujúceho) dojmu pri osobnej skúsenosti môže Vaša firma vyťažiť veľa - predať, získať lojálneho zákazníka, ktorý ďalej odporúča značku, prináša návrhy na zlepšenia, ale napríklad aj udržať si zákazníka, ktorý prišiel nespokojný. Pri rozvíjaní pracovníkov v kontakte so zákazníkom sa pozeráme na stratégiu firmy, štandardy komunikácie v odvetví aj vnútri organizácie, ciele a rolu celého kanála, ale aj na osobnostné predpoklady a skúsenosti samotných zamestnancov. Preto, ak potrebujete posúvať kvalitu, transformovať zameranie, alebo zvyšovať výkon, vieme Vás podporiť v dosiahnutí Vášho výsledku. Ozvite sa nám a spolu sa pozrieme na najlepšie riešenie…

Prínosy

- zvyšovanie efektivity, kvality a/lebo predaja

- zameranie na dlhodobú spokojnosť zákazníka

- vytváranie zákazníckej pozitívnej skúsenosti cez individuálny prístup a riešenia na základe potrieb

 

Obsah

(obsah prispôsobíme individuálne Vašim potrebám a konkrétnemu tímu)

- princípy a špecifiká osobnej komunikácie - na čom záleží

- štandard komunikácie

- starostlivosť a predaj ako spojené nádoby

- typológia zákazníkov a ako pracovať s komplikovanými typmi

- zvládanie námietok, reklamácií a prinášanie hodnoty pre zákazníka

- ako riadiť svoje aktivity na základe cieľov, priorít a vlastného nastavenia

- budovanie svojej spokojnosti cez aktívny rozvoj zručností a dosahovanie výsledkov

 

Cieľová skupina

- zamestnanci prvej línie

- teamleadri, vedúci pracovníci a špecialisti v prvej línii

 

Kľúčové slová