‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Koučing a mentoring

Počas tréningu si účastníci sami zažijú koučing aj koučovanie iných a získajú spätnú väzbu.

Ciele tréningu:

 • Vedieť, kedy využiť mentoring a koučing zamestnancov.
 • Rozvíjať svojich zamestnancov počas plnenia pracovných úloh.
 • Predávať svoje skúsenosti a zabezpečujem kontinuitu informácií naprieč firmou.

Obsah tréningu:

 • Čo je mentoring? Aký je rozdiel medzi mentoringom a koučingom?
 • Roly interného mentora
 • Budovanie vzťahu medzi mentorom a zamestnancom
 • budovanie dôvery
 • Nastavovanie dohody
 • stanovenie cieľov a KPI´s
 • tvorba akčného plánu
 • pravidlá spolupráce
 • Zásady poskytovania rozvojovej spätnej väzby
 • Koučing ako nástroj manažéra aj ako štýl vedenia
 • Rola manažéra ako kouča vo vzťahu k ľuďom a cieľom
 • Potrebné predpoklady na osvojenie si roly kouča
 • Návod ako koučovať zamestnancov
 • Ukážka koučingu podľa návodu

 

Kľúčové slová