‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Kreatívne myslenie

Hravý a zároveň efektívny tréning, ktorý sa dá prispôsobiť pre rôzne cieľové skupiny (obchod, marketing, back office,…)

Cieľ tréningu:

 • Využívať proces kreativity počas manažovania a rozhodovania.
 • Porozumieť principom kreativity.
 • Používať metody a techniky kreativného myslenia v práci.

Obsah tréningu:

 • Test vlastných kreatívnych schopností, vyhodnotenie
 • Definícia kreativita a kritériá kreativity
 • Mýty o tvorivosti, zábrany tvorivosti, ako si rozvíjať kreativné myslenie
 • Cesta od rutiny k originalite
 • Kreatívne techniky: Brainstorming a jeho varianty
 • Kreatívne metódy: Mind-mapping (Myšlienkové mapy), Analógie, Synektika, Laterálné myslenie
 • Riešenie problému a hľadanie riešenia – (Rybia kosť, Analýza problému, Kreatívné riešenie problému)
 • Využitie metód a techník na meetingu/workshopu
 • Synergie vs. group think

 

Kľúčové slová