‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Moje osobné zdroje

Ciele

 • Spoznať príčiny straty vlastnej energie
 • Identifikovať vlastné zdroje a porovnať si ich vo vzťahu k väčšine mužov, či žien
 • Pripomenúť si nástroje, ktoré ľudia desiatky rokov používali a my sme na ne zabudli

Obsah

 • Experimentom odhalíme, aké je naše osobné nastavenia pre manažovanie energie
 • Ukážeme si silu myslenia, no aj najčastejšie riziká s nim spojené
 • Dotazníkom si odmeriame sily dlhodobých osobných zdrojov
 • Vyhodnotíme si dotazník a porovnáme naše výsledky k väčšinovej populácii
 • Okamžité zdroje energie – overíme si, ktoré spôsoby energetizácie nám vyhovujú
 • Praktické oddelenie ĽZ
 • Aké emócie a myšlienky sa viažu s Vašim oddelením
 • Prepísanie oslabujúcich myšlienok a vytváranie posilňujúcich emócií
 • Overíme si, čo s nami urobila zmena, ktorú sme vytvorili

 

Prínosy

 • Vieme, čo nás oslabuje a odoberá našu energiu
 • Poznáme zdroje, ktoré nás v aktuálnej situácií najsilnejšie dobíjajú
 • Odnesieme si návody, ako si vedome riadiť vlastnú energiu a dosahovať úspech
 • Zažijeme si nový rozmer rozvoja

Kľúčové slová