‹ späť na HRpédiuMotivácia

Motivačné zručnosti

Ciele

 • Spoznáte princípy motivácie, ktoré Vám budú sedieť s praxou
 • Ukážeme si najväčšie omyly motivácie, ktoré dnes vo firmách využívajú manažéri
 • Vytvoríte si jednoduché návody sami pre seba

 

Obsah:

 • Motivácia – prirodzená ľudská rekcia na vybrané vlastné motivátory
 • Faktory ovplyvňujúce motiváciu jednotlivcov a tímu
 • Rola manažéra pri motivácií podriadených
  • sebamotivácia
  • tím priamych podriadených
  • zamestnanci manažovanej organizačnej jednotky
 • Riadenie výkonnosti – čím ju možno stimulovať, ako získať ľudí pre prácu
 • Zdroje nefinančnej motivácie a ako s nimi pracovať
 • Ako narábať s finančnou motiváciou?
 • Nastavovanie motivačných nástrojov pre zverenú organizačnú jednotku
 • Tvorba motivačných máp

Prínosy

 • Máte vytvorený originálny vejár motivačných nástrojov, ktoré použijete v praxi pri práci s podriadenými
 • Viete, ktorými aktivitami pri motivácii si komplikujete život a robíte prácu navyše
 • Máte vytvorené silové pole vlastných motivátorov a stimulov

Kľúčové slová