‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Nevedomé rozhodovanie

Rozhodujete sa racionálne a vedome? Overte si to

Pripravte sa na deň plný prekvapení, experimentov a hlavne vlastnej skúsenosti, pri ktorej aj tvrdí racionalisti krútia hlavami.

Fascinovaní experimentmi ekonómie správania sme sa rozhodli overiť niektoré z nich. Začali sme na sebe a prekvapení ich silou sme ich stále častejšie prinášali na naše tréningy. Vybrané z nich súvisiace s rozhodovaním prinášame k Vám.

 

Ciele

 • o Znížiť počet chybných rozhodnutí a rozhodnutí, ktoré nesledujú Váš cieľ, zámer.
 • o Naučiť sa robiť rozhodnutia tak, aby sme s nimi boli spokojní.
 • o Získať tipy a návody, ktoré nám pomáhajú rozhodnúť v náročných situáciách.

Prínosy

 • o Ukážeme si, ako sa rodia rozhodnutia v našich hlavách a čo o nich rozhoduje.
 • o Niekoľko zážitkov nám pomôže odhaliť našu racionalitu pri rozhodovaní.
 • o Dostanete tipy, ako robiť rozhodnutia pri mnohých meniacich sa premenných, či vtedy, keď sme nerozhodní

Obsah

 • o Ako vznikajú rozhodnutia – séria experimentov, ktorých závery nám odhalia princípy vzniku rozhodnutí
 • o Väčšinu každodenných rozhodnutí robíme bez kontroly. Kedy a prečo začať s kontrolou
 • o Vedci definovali intuíciu pri rozhodovaní a spomínajú ju aj úspešní manažéri. Čo to je a ako funguje? Môžem ju využívať aj ja?
 • o Neviete rozhodnúť, pretože Vám chýbajú informácie, alebo s tým ešte nemáte skúsenosti, alebo…. Ako rozhodovať v situáciách, ktoré nemáme pod kontrolou?
 • o Tipy na uľahčovanie rozhodnutia v náročných situáciách
 • o Najčastejšie chyby pri rozhodovaní a spôsoby ich prevencie
 • o Čo robiť po chybnom rozhodnutí?
 • o Techniky, ako sa nenechať demotivovať rozhodnutiami z hora

Pre koho

Pre Vás, ktorí chcete znížiť množstvo Vašich nevedomých a chybných rozhodnutí.

 

Kľúčové slová