‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Nezabíjajte sa poradami

porada gulata

Zavedenie striktnej deľby práce pri pásovej výrobe bolo prvým krokom k individualizácii výkonu, no aj izolácií jednotlivcov vo firmách. Mnohí ľudia síce pracujú v tímoch a okolo seba, napr. v open space-och, aj vidia svojich kolegov, no kontakt s nimi nemajú takmer žiadny. Do toho nám majú vstúpiť porady, ako spájajúci, jednotiaci, či riadiaci prvok. Aký majú porady význam vo vašom tíme? Považujete svoj čas na poradách za zmysluplný?

Na tomto kurze sa na porady pozrieme trochu inak.

Ciele

 • Uvedomiť si zmysel porady a pomenovať potreby, ktoré nám porada pomáha uspokojovať.
 • Odhalíme zabijakov porád a najzákernejších travičov studní počas nich.
 • Odniesť si tipy, ktoré Vám umožnia robiť porady zaujímavé a zmysluplné pre väčšinu zúčastnených zamestnancov
 • Overíte si, ktoré z inovačných nápadov na robenie porád, vyhovujú vám.

Prínosy

 • Uvedomíte si, čo môžete robiť inak v súlade s tým čo potrebujete vy a vaši ľudia.
 • Odnesiete si nápady ako robiť porady inak, či ako ich nerobiť, a aby boli zmysluplné.

Pre koho

 • Pre všetkých, ktorí vedú porady, chcú ich oživiť, urobiť efektívnejšími a pritom si zachovať radosť zo spoločného stretnutia.

Obsah

 • Ukážeme si, že porady nie sú len na riadenie ľudí, či kontrolu krokovania cieľov.
 • Vo vzťahu k cieľom porady si rozoberieme potrebu formálnosti, či neformálnosti tohto stretnutia.
 • Nebudeme rušiť zásady dobrého vedenie porád, no zamyslíme sa, či „technická dokonalosť“ ich vedenia prináša požadované efekty vo vzťahu k potrebám ľudí a komplexných projektov (nepochybujeme o jej efektivite vo vzťahu k sledovaniu cieľov).
 • Naučíme sa nástroje na získavanie pozornosti pri vedení porady.
 • Ukážeme si, že porada na to, aby bola zmysluplná môže byť veľmi krátka, môže byť s neúplným tímom, či dokonca sama so sebou.
 • Zažijeme si techniky používané na riešenie problémov (napr. step ladder).
 • Predstavíme si tipy na nezvyčajné vedenie porád (miesto, čas, príležitosť, vedenie porady - napr. vedenie bez vlastnej prítomnosti).

Rozsah

 • 2 dni

Kľúčové slová