‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Osobné poradenstvo

krizova intervencia

Nestále prostredie a vysoký tlak na výkon spôsobujú, že mnohí zamestnanci čelia častým kritickým situáciám. Reakciou na tento fakt je aktuálny trend v oblasti starostlivosti o zamestnancov: osobné poradenstvo. Zamestnanci a manažéri sa tak pod vedením skúsených psychológov vyrovnávajú s vlastnými emóciami a náročnými situáciami.. Podporte svojich ľudí. Pridajte sa k top zamestnávateľom a medzinárodným spoločnostiam určujúcich trendy aj v oblasti HR.

Ciele

  • Vaša podpora pri zvládaní náročných a kritických situácií
  • Zvyšovanie osobnej produktivity a posilňovanie vlastných zdrojov
  • Zlepšovanie fungovania vo vzťahoch, ktoré Vám prerastajú cez hlavu

Kedy využiť službu

  • Vzťahové problémy medzi ľuďmi v tíme
  • Opakované a nevyriešené nezhody so šéfom
  • Strata záujmu o prácu
  • Osobné problémy
  • Nepríjemné opakujúce sa pocity

 

Spôsoby organizácie a realizácie služby:

- Objem na osobu

Služba je definovaná konkrétnym rozsahom hodín, či finančnou dotáciou na osobu a určené obdobie.

Napr. Osoba môže využívať služby 3 hodiny mesačne. Na Ďalšie služby má nárok nasledujúci mesiac

- Objem na organizáciu

Časová alebo finančná dotácia je definovaná na určené obdobie pre celú organizáciu. Po jej vyčerpaní čakajú záujemcovia na ďalšiu periódu.

Napr. V rámci firmy môže služby využívať ktokoľvek opakovane, no suma všetkých konzultácií mesačne nepresiahne 15 hodín

- Podľa potreby

Nie je definovaný objemový limit, ani na úrovni osôb, ani na úrovni organizačných jednotiek, či spoločnosti.

Napr. Ktokoľvek cíti potrebu, má možnosť prihlásiť sa a využívať služby. Nie je limitovaný témou, počtom hodín, ani rozpočtom

Kľúčové slová