‹ späť na HRpédiuKomplexné podnikanie

Performance manažment

Projekty Performance manažmentu považujeme za jedny z najnáročnejších. Dôvod je jednoduchý, spájajú v sebe nastavenia procesov, prípravu manažérov i zamestnancov a predstavujú výraznú zmenu s konkrétnym dopadom na plat, či odmenu. O to lepší pocit potom máme, keď vidíme pokroky pri implementácií a keď zavedenie performance manažmentu zamestnanci hodnotia, ako zmysluplné. Dokonca to považujú za najužitočnejšiu HR aktivitu roka.

Celý systém riadenia výkonu vytvárame v spolupráci s klientom, na základe špecifík jeho biznisu, ambícií a činností jednotlivých oddelení. Zároveň sledujeme a pomáhame nastavovať všetky následné procesy (odmeňovanie a benefity, manažovanie kariéry, rozvoj, job rotation…). Veľkú pozornosť venujeme komunikácii, akceptačným workshopom, ako aj tréningom manažérov. Samostatnú časť vždy tvorí práca s nízkym výkonom, či už stimulovanie oddelení/tímov alebo tréningy pre manažérov zameraných na nedostatočný, či klesajúci výkon. Zvlášť sa venujeme a pomáhame nastaviť aj starostlivosť o zamestnancov s vysokým výkonom.

Skúsenosti klienta

„Úspech implementácie Performance Managementu je postavený na zmene postoja zamestnancov a zavedení tzv. kultúry vysokého výkonu. Keďže je to dlhodobý proces, spoločnosť People Elements nám aj naďalej pomáha s prípravou workshopov podporujúcich implementáciu kultúry vysokého výkonu. Čo však oceňujem najviac, je že na konzultantov People Elements sa môžeme obrátiť ako na niekoho kto rozumie filozofii Performance Managementu z pohľadu SABMiller a môžeme s nimi prediskutovať ďalšie smerovanie implementácie Performance Managementu v Pivovaroch Topvar“.

Zuzana Balejová

Manažérka projektu

Performance manazment_do powerpointu

Kľúčové slová