‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Pokročilé komunikačné techniky

Tento tréning môže nadväzovať na tréning Základy efektívnej komunikácie, ktorý rozširuje, dopĺňa a posúva účastníka na vyššiu úroveň.

Ciele tréningu:

 • Osvojenie si spôsobov komunikácie v náročných situáciách.
 • Získanie istoty pri zvládaní námietok.
 • Osvojenie si pravidiel pre prekonávanie konfliktov.

Obsah tréningu:

 • Rozlišovanie existujúcich postojov pri komunikácii.
 • Prispôsobovanie komunikácie rôznym typom ľudí.
 • Vyjadrenie nesúhlasu, konštruktívna kritika.
 • Ako presadím svoje oprávnené požiadavky?
 • Zvládanie nátlaku a manipulácie.
 • Ako môžem zlepšiť svoj komunikačný proces?
 • Typy situácií.
 • Techniky kladenia otázok.
 • Techniky pre efektívnu komunikáciu.
 • oddelenie problému a človeka
 • rozlíšenie sfér záujmu a vplyvu
 • dohody o komunikácii
 • Riešenie problémov.
 • riešiteľská komunikácia viacerých partnerov
 • ako sa rýchlo dostať k jadru problému
 • ako využiť maximum návrhov na riešenie
 • ako motivovať všetkých zúčastnených k podpore jedného riešenia

 

Kľúčové slová