‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Prečo robia lídri chyby?

Príbeh

Výber ľudí do tímu, ich hodnotenie, rozdeľovanie úloh, nominácie do talent programov, konzultácie kľúčových rozhodnutí s vybranými kolegami … máme dôkazy, že manažéri nekonajú objektívne. Ako je to možné?

Stará cesta väčšine manažérov prináša chybné rozhodnutia, preťaženosť vybraných ľudí a aj demotiváciu tímu. Poďte sa pozrieť, ako znížiť svoje chybné rozhodnutia a dokonca aj pohľad na ľudí vo vlastnom tíme.

 

Ciele

 • o Znížiť množstvo chybných rozhodnutí spôsobených neuvedomovanými premennými.
 • o Spoznať osobné predpoklady, s ktorými pristupujeme k ľuďom vo svojom tíme.
 • o Naučiť sa spôsoby minimalizovania chýb pri riadení ľudí, ako aj rozhodovaní.

 

Prínosy

 • o Účastník bude mať možnosť revidovať svoje posledné rozhodnutia
 • o Pripraví si novú alternatívu pre nasledujúce rozhodnutie v práci či osobnom živote
 • o Spozná ako pracujú s nápravou chybných rozhodnutí iní účastníci

 

Obsah

 • Ako vznikajú naše rozhodnutia?

o Urobíme si zopár rozhodnutí, aby sme si ukázali z čoho vychádzame.

o Prezradíme Vám, čo sa deje v našej mysli pri rozhodovaní?

o Ukážeme si, ako odhaľovať nevedomé vplyvy, ktoré skresľujú nami vnímané informácie.

 

 • Výberové konanie

o Odhalíme čo ovplyvňuje naše hodnotenie, keď stretneme nového človeka.

o Ukážeme Vám šokujúce výsledky experimentov. Napríklad, že výška je jedným z faktorov ovplyvňujúca výber na CEO v TOP 50 najbohatších spoločností sveta podľa Forbes, či to, prečo až 51% profesionálov z HR, robilo chybné závery po interview.

o Vyskúšame si techniky, ktoré nám pomôžu odhaliť, čo všetko nám vstupuje do hodnotenia.

 

 • Vedenie porád a komunikácia s ľuďmi v tíme

o Zanalyzujeme si vlastný tím a nájdeme odpovede na základe čoho vnímame jednotlivcov.

o Odhalíme Vám najčastejšie prejavy nevedomého riadenia ľudí.

o Na základe odhalenia vlastných príznakov nevedomého riadenia si znova rozoberieme vlastný tím.

o Zadefinujeme si kroky, ktoré je vhodné urobiť s niektorými zamestnancami.

 

 • Delegovanie úloh, nominácie zamestnancov do rôznych projektov, či talent programu

o Odhalíme si vlastné stereotypy pri delegovaní úloh.

o Vyhodnotíme si ich dopady z pohľadu doručovania výsledkov a motivácie ľudí.

o Spoločne si zmeníme zaužívanú schému a pomenujeme očakávané prínosy.

 

 • Hodnotenie iných

o Zhodnotíme si ľudí vo vlastnom tíme na základe ich výkonu a prínosu pre tím.

o Doplníme si faktory, ktoré ovplyvňujú naše rozhodovanie pri hodnotení spolupracovníkov.

o Urobíme korekciu prvého hodnotenia, na základe série cvičení súvisiacich s našim vnímaním známych ľudí.

 

 • Manažérske rozhodovanie

o Ukážeme si, ako odhaliť neefektivitu, pri našich každodenných rozhodnutiach?

o Odhalíme tajomstvo správneho manažérskeho rozhodovania, ktoré objavil už profesor Dietrich Dӧrner a po ňom potvrdilo viacero výskumov.

o Budeme sa venovať tomu, ako uzatvárať svoje rozhodnutia, aby sme neplytvali vlastnou energiou a netrápili sa po nich.

o Zažijeme si rozhodovanie s veľkým množstvom informácií, ktorých dôsledky môžeme ťažko predvídať. Na záveroch z nich si ukážeme, čo nám v takých situáciách môže pomôcť. Rovnako si ukážeme spôsoby rozhodovania v situáciách, keď sme nerozhodní.

 

Pre koho

Pre manažérov, ktorí sú zvedaví, ako môžu zmeniť svoje rozhodovanie a riadenie ľudí a neboja sa ísť s kožou na trh.

 

Kľúčové slová