‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Prezentačné zručnosti pre pokročilých

Tento tréning je určený najmä pre pokročilých užívateľov, zamestnanci z rôznych tímov, ktorí majú skúsenosti s prezentovaním, no potrebujú sa posunúť na vyššiu úroveň v oblasti formy a obsahu.

 

Ciele tréningu

 • Zdokonalenie, vylepšenie prezentačných zručností
 • Obmieňať štýl prezentácií s ohľadom na publikum a cieľ
 • Zvládať svoj stres a typické problémové situácie prezentácií
 • Osvojiť si praktické zručnosti pri tvorbe prezentácie atraktívnej pre poslucháčov
 • Efektívne prezentovanie

Obsah tréningu

1) Príprava pred prezentáciou, čomu všetkému sa treba venovať

a) „if you fail to prepare, you are prepared to fail“

 • Príprava bežnej face-to-face prezentácie
 • Príprava online prezentacie

b) Jasná štruktúra prezentácie a jednoznačné definovanie cieľa (hlavnej myšlienky) prezentácie

 • Príbehy počúvajú všetci, používame case studies
 • Úvod: definovanie jasných cieľov, jednoznačný pripravený úvod, viem, čo chcem povedať/prezentovať
 • Jadro: ako sa k cieľu dostaneme, ako dovedie prezentátor k cieľu svojich poslucháčov
 • Záver: zopakovať najdôležitejšie, myšlienka pre ďalšie úvahy, silný pripravený záver
 • Dĺžka prezentácie, čas venovaný jednotlivým slideom

c) Pravidlá pre tvorbu prezentácie, ktorá nie len zaujme ale aj podporí prebratie obsahu témy

 • Identifikácia potrieb poslucháčov
 • KISS, keep it short and simple
 • Veľa obsahu neznamená veľa myšlienok

d) Prečo používať grafiku a atraktívne vizuály, pravidlá pre face-to-face podmienky a virtuálne prostredie

 • Power point, ako má vyzerať čitateľný a pútavý slide
 • Text na slideoch ešte raz a jednoduchšie
 • Adaptácia na virtuálne prostredie
 • Ako osloviť neviditeľných poslucháčov, interaktivita, udržanie pozornosti poslucháčov
 • Vizualizácia, praktické použitie, príklady a ukážky
 • Diagram
 • Použitie grafu pre časovú os
 • Stĺpcovy graf

e) Vizuálna facilitácia – nahrádzame veľa textu zrozumiteľnými obrázkami

 • Tvoríme pekné flipcharty

2) Prezentácia

a) face-to-face

 • Ako vyzerá úspech
 • SWOT

b) Virtuálne prostredie

 • Ako vyzerá úspech
 • Tipy a triky pri web kamere, na čo nezabudnúť

c) Čo sa môže pokaziť, inými slovami „hrozby“

3) Inšpirácia na internete

a) Čo hovorí Ted a Harward Business Review

b) Databázy interaktívnych prvkov a obrázkov do prezentácií

Aktivity v priebehu celého tréningu

 • Práca s vlastnými prezentáciami
 • Ukážky
 • Analýza materiálov

Kľúčové slová