‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Príprava vlastného AC/DC

Tento tréning je postavený na zážitkovom učení. Účastníci si vyskúšajú rolu hodnoteného aj hodnotiteľa a predpripravia si vstupy do reálneho AC/DC.

Ciele tréningu:

 • Účastníci sa naučia zorganizovať interné Assessment centrá / Development centrá.
 • Účastníci spoznajú zásady a pravidlá hodnotenia a kalibrácie hodnotiteľov
 • Účastníci tréningu vedia používať kompetenčný model spoločnosti na ohodnotenie schopností zamestnancov aj uchádzačov.

Obsah tréningu:

 • Oboznámenie sa s metodikou a významom hodnotiacich centier
 • Zvýraznenie prínosov tejto metodiky a ich osobného prínosu pre kvalitu výstupov a dosiahnutie cieľov
 • Aktívna práca s kompetenciami
 • Oboznámenie sa s hodnotiacim pravítkom
 • Tvorba úloh pre hodnotiace centrum
 • Oboznámenie sa s hodnotenými úlohami
 • Výmena rolí – hodnotitelia sú riešitelia vybraných úloh
 • Objasnenie si role hodnoteného
 • Porozumenie dôležitosti scenára a jeho dodržiavania
 • Spôsob záznamu pri aktívnych rolách
 • Kalibrácia hodnotiteľov
 • Tvorba individuálnej a skupinovej výstupnej správy
 • Komunikácia s účastníkmi a hodnotiteľmi

 

Kľúčové slová