‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Riešenie konfliktov

Ciele tréningu:

 • Osvojiť si schopnosť rozpoznať rodiace sa konflikty a nastavenie preventívnych opatrení.
 • Spoznať dôsledky neriešených konfliktov.
 • Získať zručnosti úspešného zvládnutia a riešenia problémov a konfliktov.

Obsah tréningu:

 • Identifikácia najčastejších konfliktných a náročných situácií – brainstorming
 • Najčastejšie príčiny konfliktov – skupinová práca – medzi jednotlivcami, tímami
 • Spôsoby prevencie konfliktov – informačný blok
 • Case study zameraný na implementáciu preventívnych riešení
 • Informovanie o nástrojoch riešenia a zvládania konfliktov;
 • Otvorenie konfliktu a hľadanie riešení – nácvik
 • Test na spoznanie vlastného štýlu riešenia konfliktov
 • Štýly riešenia konfliktov - ich silné a slabé stránky
 • Ako pracovať so svojimi slabinami – štruktúrovaná diskusia

 

Kľúčové slová