‹ späť na HRpédiuVedomé podnikanie

ŠŤASTIE

Prečo je “šťastie v práci” tak nezvyklým slovným spojením? Prečo vyvoláva údiv i pochybnosti? Pokiaľ postavíme radosť a spokojnosť výlučne mimo prácu, s akým nastavením strávime polovicu dňa? Ako vplýva na celkový pocit človeka, ak je práca tromi štvrtinami jeho života?

REFERENCIA

PRÍNOSY
- inšpirujeme ľudí, ako posilňovať pracovnú spokojnosť
- podporíme schopnosť tvoriť si šťastie v práci
- naučíme, ako si VEDOME radosť tvoriť i udržiavať
OBSAH
- šťastie ako prirodzená a žiadúca pracovná hodnota
- závisí spokojnosť v práci odo mňa?
- dôsledok šťastia v práci na výkon
- radosť ako tmeliaci prvok teamu
- šťastie a prekážky
- premena prekážok na výzvy a poznania
CIEĽOVÁ SKUPINA: ktorýkoľvek sektor - súkromný, verejný i neziskový, zamestnanci i podnikatelia, výkonné pozície i riadiace (stredný, vyšší i top manažment)
VEDELI STE, ŽE: šťastie vieme a môžeme budovať vedome každý deň tak, že pocit spokojnosti rastie? Viac na http://somstastny.sk

 

Kľúčové slová