‹ späť na HRpédiuKomplexné podnikanie

Strategický talent manažment

Pri našej práci s klientmi, no aj výskum, ktorý sme robili na Slovensku nás presvedčili, že neexistuje univerzálny pohľad na optimálny Talent manažment. To spoločné na dobrých programoch je, že vychádzajú z aktuálnej potreby firmy a tiež zachytávajú smerovanie spoločnosti do budúcnosti.

Stategický Talent Manažment je program, ktorý rieši kľúčové problémy spoločnosti, vytvára priestor pre rozvoj talentov a zároveň zvyšuje ich priamu angažovanosť vo firme.

Naše programy stoja na nasledujúcich 5 princípoch:

  1. Rovnováha medzi investíciou a prínosom pre spoločnosť - vo viacerých spoločnostiach sme dokázali odmerať aj ROI
  2. Orientácia na implementáciu do praxe - toto je podmienka, bez ktorej dobrý talent program nevieme postaviť a hlavne nedokážeme udržať najlepších vo firme
  3. Minimalizácia časovej náročnosti - klasický skupinový rozvoj kombinujeme s kratšími a individualizovanými formami rozvoja
  4. Sledovania a vyhodnocovanie prínosov - dokážeme pracovať na všetkých úrovniach hodnotenie podľa definovaného modelu Donalda Kirkpatricka
  5. Komplexnosť prístupu integruje tri roviny: motivačná, rozvojová a implementačná

Kľúčové slová