‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Strengths Based Selling

Predaj cez silné stránky

 

Peter vstúpi do miestnosti plnej cudzích ľudí a cíti príjemné vzrušenie. Je ako ryba vo vode. Vidí to ako príležitosť zoznámiť sa s 20 novými ľudmi, ktorí sa môžu čoskoro stať zákazníkmi. Takéto situácie vyhľadáva a dodávajú mu energiu.

 

Jana sa pozrie na tabuľku s číslami a vidí za nimi príbeh. Napĺňa ju, keď môže využiť svoje analytické schopnosti a objaviť v číslach riešenie pre klienta. Nedokáže to vysvetliť, má to takto už od školy.

 

Workshop, kde si uvedomíte svoje silné stránky a nájdete Váš unikátny prístup k úspechu v predaji. Vyskúšate si ako využiť svoj talent a postaviť si obchodnú stratégiu vychádzajúcu priamo z Vás, z toho, v čom ste už teraz dobrí. Workshop určený pre obchodníkov s rôznymi silnými stránkami, zručnosťami a znalosťami, ale s rovnakým cieľom – predávať viac, efektívnejšie a s menším stresom. Tréning, ktorý reflektuje novú éru predaja v informačnej dobe, nové očakávania zákazníka a potrebu vytvárania reálnej pridanej hodnoty.

 

MÝTUS: Existuje zaručený súbor techník ako najlepšie predávať.

Obchodníkom je často nahovárané, že kľúčom k úspešnému predaju je nasledovať špecifické kroky a univerzálne pravidlá. Stačí postupovať rovnako ako najúspešnejší kolega alebo počúvnuť „3 zaručené triky od obchodného guru“ a úspech sa dostaví. Alebo nie?

Je to nezmysel. Neexistuje žiadny univerzálny plán, program alebo stratégia, ktorá by garantovala úspech v predaji každému. Desiatky rokov prieskumu spoločnosti Gallup ukázali, že najúspešnejší obchodníci rozumejú svojim vrodeným talentom, sú si vedomí svojich silných stránok a využívajú ich k efektívnemu predaju.

 

SBS Gallup

 

Ciele tréningu:

Každý obchodník má svoje unikátne schopnosti, talenty a silné stránky. Pri ich využívaní v predaji sa cíti angažovaný, efektívny, produktívny a práca ho baví. V komunikácii so zákazníkmi je autentický, predáva sebavedome a bez stresu. Preto cieľom tréningu Predaj cez silné stránky je:

 • Spoznať, pochopiť a rozvíjať svoje vlastné silné stránky.
 • Aktívne využívať svoje silné stránky v obchodnom procese.
 • Postaviť si svoju unikátnu obchodnú stratégiu  a víziu vychádzajúcu zo svojich talentov.
 • Nájsť vnútornú motiváciu k práci obchodníka.
 • Naučiť sa identifikovať silné stránky u kolegov a zákazníkov.
 • Využívať silné stránky v širokom spektre predajných činností od vyhľadania nového zákazníka až po uzavretie obchodu a starostlivosť o existujúcich klientov.

 

 Obsah tréningu:

Dobrí obchodníci nemusia vynikať vo všetkom. Postačí, ak sú si vedomí svojich silných stránok, investujú do ich rozvoja a aktívne ich využívajú pri každodenných aktivitách. Počas celodenného tréningu budete mať možnosť:

 • Spoznať a pomenovať vlastné silné stránky a danosti.
 • Pochopiť, ako môžete byť v práci obchodníka efektívnejší, keď vsadíte na svoje talenty.
 • Vyskladať si vlastnú unikátnu obchodnú stratégiu a víziu.
 • Vyskúšať ako využiť psychológiu silných stránok v celom obchodnom procese od vyhľadania nového zákazníka až po uzavretie obchodu a starostlivosť o existujúcich klientov.
 • Zoznámiť sa so základnými princípmi pozitívnej psychológie a jej využitia v predaji.
 • Zmeniť pohľad na to, ktoré obchodné činnosti u Vás smerujú k výsledkom a ktoré Vaše obchodné snaženie komplikujú.
 • Naučiť sa ako pracovať so svojimi slabými stránkami tak, aby nestáli v ceste Vášmu obchodnému úspechu.

 

 Cieľová skupina:

 • Obchodníci, ktorí hľadajú svoju vlastnú cestu k úspechu v predaji a nie len ďalšie štandardné školenie obchodných zručností.
 • Manažéri predaja, ktorých zaujíma ako môžu využiť svoje silné stránky a silné stránky svojich tímových kolegov pre rozvoj potenciálu obchodného tímu.

 

 Tréner: Marek Kogan, Strengths Element

“Počas viac ako 10 rokov práce v oblasti obchodu som sa naučil aj to, že zarytý introvert môže mať lepšie obchodné výsledky ako žoviálny extrovert. Preto k ľuďom vždy pristupujem individuálne a prihliadam na ich jedinečnosť a silné stránky.”

Viac o trénerovi:

Fascinujú ma ľudia, ich správanie, potreby, ciele, schopnosti, príbehy, vzorce myslenia a potenciál. Možno práve preto sa môj pracovný život vždy točil práve okolo ľudí. Počas 14 rokov mojej kariéry som viedol tím obchodníkov, budoval sieť distribútorov, organizoval výstavy a podujatia, staral som sa o spokojnosť mojich klientov, prezentoval som a predával riešenia mojim zákazníkom.

Umenie vedenia ľudí, psychológia predaja a dosahovania cieľov, motivácia, produktivita a efektivita boli a sú dlhodobo nielen mojou prácou, ale aj hobby. Pri tréningoch a koučingu využívam na riešenie zameraný prístup (solution focused), opieram sa o poznatky pozitívnej psychológie a vychádzam z modelu silných stránok (strengths based). Vzhľadom na moje obchodné vzdelanie a dlhoročnú prax v obchode sa špecializujem najmä na prácu s obchodnými riaditeľmi, manažérmi obchodu, obchodníkmi a všetkými, ktorí potrebujú niečo predať - či už samých seba, svoju prácu, myšlienku alebo svoje produkty a služby.

Rozsah: 8 hodín

Cena: 180,00 €

Termín realizácie: dohodou

Prihláste sa na adrese: office@people-elements.eu

 

Kľúčové slová