‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Stress management

Ciele tréningu:

 • Spoznať, ako pôsobia rôzne zdroje stresu.
 • Zvládať elimináciu ich negatívneho dopadu.
 • Osvojiť si spôsoby regenerácie.

Obsah tréningu:

 • Pôsobenie stresu na človeka – prirodzená reakcia na podnety.
 • Stres, ako zdroj energie a moci pri prekonávaní prekážok.
 • Stres, hranica limitujúca výkon a pohodlie zamestnanca.
 • Zdroje vyvolávajúce stres.
 • Analýza práce z pohľadu stresu.
 • zdroje stresu
 • selekcie na stimulačné a tlmiace zdroje
 • Nástroje znižovania dopadu stresu na človeka.
 • Psychohygiena v každodennej práci.
 • Syndróm vyhorenia.
 • faktory, ktoré ho vyvolávajú
 • príznaky syndrómu
 • postup pri zistení príznakov
 • Efektívne spôsoby regenerácie.

 

Kľúčové slová