‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Time management

Ciele tréningu:

 • Spoznať vlastné rezervy pri plánovaní a organizovaní času.
 • Naučiť sa nové techniky pre time management.
 • Zvýšiť vlastnú efektivitu.

Obsah tréningu:

 • Výhody časového manažmentu – brainstorming
 • Individuálna práca - definovanie cieľov a stanovenie priorít pracovných aj osobných na nasledujúci mesiac;
 • Metodika definovania cieľov a stanovenia priorít, konzultácia pri zhodnotení reálnosti cieľov;
 • Rozpad cieľov na individuálne úlohy v nasledujúcich týždňoch;
 • Analýza osobných diárov a ich porovnanie s prioritami a cieľmi;
 • Oboznámenie sa so spôsobmi vhodného plánovanie diárov a identifikovania zlodejov času;
 • Optimalizácia rozvrhnutia času – denné, týždenné, mesačné plány – individuálne plány;
 • Riešenia pracovného preťaženia – brainstorming riešení;
 • Nácvik vypýtania si priorít od nadriadeného;
 • Skupinová diskusia na tému vyváženia pracovného a súkromného života;
 • Plánovanie osobného času v diároch – prevencia pred vyhorením.

 

Kľúčové slová