‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Tréning koučingu

Ciele tréningu

 • Spoznať, čo je koučing a ako ho možno využívať pri práci manažéra
 • Rozpoznávať manažérske situácie, pri ktorých je vhodné použiť koučing
 • Vedieť využívať koučingové princípy pri manažérskej práci
 • Získať vlastnú skúsenosť s koučingom pri riadení ľudí
 • Využitie koučingu a jeho princípov pri udržiavaní a zvyšovaní výkonu jednotlivcov

Prínosy pre účastníkov

 • Na vlastnej skúsenosti zažijú, že koučing môže byť užitočný nástroj prevencie problémov pri
 • riadení ľudí
 • Spoznajú na čom môžu stavať svoj manažérsky úspech a zároveň si otestuje nové postupy riadenia ľudí
 • Zažijú rozdiel medzi sprevádzaním a ťahaním, či tlačením partnera niekam
 • Odhalíte najčastejšie nedostatky manažérov pri riadení výkonu

Obsah tréningu

 • Naladenie sa na tému koučingu
 • Definovanie koučingu a mentoringu na základe reálnych ukážok
 • Pomenovanie princípov koučingu – zhrnutie poznania účastníkov
 • Rozdiel medzi vedením ľudí koučovacím štýlom a použitím koučingu
 • Pochopenie efektivity princípov dobrého koučingu – zážitkové cvičenia
 • Ako zladiť rolu manažéra a ako v nej využívať koučing, bez straty výborných výsledkov a autority
 • GROW
 • Spoznať osvedčené metódy koučingu a zažijú niektoré z nich aj priamo na sebe
 • Riešenie manažérskych situácií v praxi využitím koučingu alebo jeho princípov napr. pri delegovaní úloh, rozvoji podriadených, riešení problémov, rokovaní s partnerom, presadzovaní zmien
 • Identifikovanie konkrétnych situácií, kedy účastníci použijú koučing alebo jeho princípy v praxi
 • Riziká a pasce, do ktorých manažéri padajú pri využívaní koučingu
 • Nácvik vybraných situácií
 • Koučing, ako nástroj udržiavania a zvyšovania výkonu
 • Umocnenie osobných benefitov a plán využitia v praxi
 • Vlastný rozvoj prostredníctvom koučovania iných

Garantom tréningu je Andrea Profantová, predsedníčka Slovenskej asociácie koučov 2013, 2014 s 11 rokmi skúseností v manažmente.

Ako follow up je možnosť absolvovať ďalšie moduly tréningu koučovania a certifikovať sa aj ako kouči v Slovenskej asociácii koučov.

Kľúčové slová