‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Tréningy pre HR- aby šusterove deti nechodili bosé

Anotácia
Pri všetkých povinnostiach vyplývajúcich z role toho, kto je zodpovedný výber , vzdelávanie, hodnotenie a riadenie ľudských zdrojov, sa často zabúda na rozvoj jeho samotného. Ako sa hovorí: „pod lampou je najväčšia tma“ alebo „šusterove deti chodia bosé“. Napriek tomu, že on the job tréning je nesporne jeden z najefektívnejších druhov rozvoja, keď ostaneme iba pri ňom, môžeme časom skĺznuť do rutiny zaužívaných postupov. Podelíme sa s Vami o naše know how, spojené z najnovších trendov v oblasti riadenia ľudských zdrojov a skúseností našich klientov, a tým Vám pomôžeme zefektívniť Vaše procesy a pri implementácii nových sa vyhnúť možným chybám..

Prínosy
- zvýšenie osobnej efektivity pri práci s ľuďmi
- zefektívnenie výkonu oddelenia ľudských zdrojov
- MAXMIX pri zavádzaní procesov- maximalizácia dopadu pri minimalizovaní nákladov

Obsah
- Vedenie výberových pohovorov
- Hodnotiace rozhovory a poskytovanie spätnej väzby
- Hodnotenie výkonu- Performance Management
- Konzultantské zručnosti- ako viesť bez formálnej autority
- Assessment Cetrum- tréning interných hodnotiteľov
- Tréning Trénerov
- Návrh procesov v oblasti ľudských zdrojov
- Procesný Audit/ Komunikačný Audit
- Analýza tímov
- 360° hodnotenie
- Realizácia Assessment/Development Centier

Cieľová skupina
- Zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov
- Manažéri vedúci ľudí
- Hodnotiaci zamestnanci, zamestnanci pracujúci so skupinovou dynamikou

Kľúčové slová