‹ späť na HRpédiuMotivácia

Účinný motivačný systém

Máte stále pochybnosti o tom, ako zaviesť princípy vnútornej motivácie do Vášho súčasného motivačného systému?

Poďme spolu hľadať riešenia, ktoré sú prijateľné pre Vašu firmu. Pomôžeme Vám implementovať nástroje vnútornej motivácie do Vášho prostredia.

 

  • Audit aktuálneho motivačného systému
  • Analýza vhodných nástrojov vnútornej motivácie
  • Tvorba plánu implementácie nových motivačných nástrojov
  • Podpora autonómie, povzbudzovanie k majstrovstvu a umocňovanie zmyslu ako nástroje riadenia ľudí
  • Príprava zamestnancov pre uplatňovanie nového modelu riadenia výkonu
  • Vyhodnocovanie efektivity nových nástrojov motivácie
  • Nové nástroje hodnotenia a odmeňovania

 

Kľúčové slová