‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Unconscious Bias – Nevedomá predpojatosť

 

predsudky

Poďte s nami vstúpiť do sveta, ktorý je zahalený rúškom tajomstva a pritom každý deň ovplyvňuje náš život. Odhaľte vlastné presvedčenia, ktoré z nevedomia ovplyvňujú naše rozhodnutia. Postavte sa zoči voči svojim predsudkom skresľujúcim pohľad na kolegov a iných ľudí. Vystavajte si nové zvyky, ktorými dokážete plniť svoje očakávania.

Ciele

 • Spoznať svoje názory, presvedčenia, postoje, ktoré z nevedomia skresľujú naše rozhodnutia.
 • Naučiť sa spôsoby zvyšovania sebauvedomovania v rôznych situáciách
 • Osvojiť si postupy tvorby nových návykov a zmeny postojov

Obsah

 • Ukážeme si, ako sa rodí každé naše správanie, jednoduché aj tie komplexné
 • Filtre na úrovni myslenia
 • Filtre na úrovni emócií
 • Prečo vznikajú predsudky? Môžu byť pre nás aj užitočné?
 • S akými predsudkami sa stretávame v práci?
 • Predsudky vo vzťahu k zákazníkom
 • Predsudky vo vzťahu ku kolegom, nadriadeným, podriadeným
 • Odmeriame si silu vybraných predsudkov a úroveň ich uvedomovania si
 • Porozumiete funkcií a výhodám zvykov
 • Ako funguje zvyková slučka?
 • Zvyky a ich význam pri Vašej práci
 • Ako vystúpiť zo zvykovej slučky a zmeniť zaužívané správanie
 • Využívanie zdrojov tímu pri zmene zvykov
 • Ako vznikajú naše rozhodnutia
 • Čo vzniká skôr? Naše rozhodnutie alebo jeho racionálne zdôvodnenie
 • Ako vstupuje do rozhodovania naša intuícia
 • Kedy a ako zlyháva naša racionalita a čo môžeme robiť
 • Čo z nás robí lídrov alebo prečo niekoho nasledujeme a iného nie
 • Čo všetko môže ovplyvňovať výber človeka pri nábore
 • Aké sú naše nevedomé faktory hodnotenia zamestnancov
 • Čo všetko ovplyvní skupinové rozhodovanie, ktoré riadite

Obsahy jednotlivých workshopov sú iné v závislosti od ich zamerania podľa nižšie uvedených názvov. Každý workshop prispôsobujeme špecifickým situáciám a potrebám klienta.

 

Ponúkané workshopy

 • Nevedomé rozhodnutia
 • Prekážky na ceste k diverzite

 

Pripravované workshopy

 • Prečo robia lídri chyby
 • Nevedomí predaj, náhodná cesta k úspechu

 

 

Kľúčové slová