‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Uvoľňovanie stresu INAK

Techniky, ktoré sa väčšinou na tréningoch o strese učia, neobjasňujú pravú povahu stresu. Prinášajú technické riešenia “zvonka”. Preto pomáhajú iba dočasne. Pre zvládanie stresu v dlhodobom kontexte je dôležité inšpirovať sa v hĺbke a porozumieť sebe. Pod stresom sa vždy ukrývajú negatívne emócie, strach, strata vnútornej sily. Preto je potrebné rozkryť nielen to, čo presne stres znamená pre jednotlivého človeka, ale ako ho pre seba čo najrýchlejšie identifikovať a pracovať s ním zvnútra osobnosti vo svoj prospech.

Celkovo v našich životoch nadobúda čoraz väčší význam osobnostný sebarozvoj. Je cestou k úspechu, šťastiu, kvalitným vzťahom i dostatku.

Tento tréning je postavený na UVEDOMOVANÍ - ZMENE VEDOMIA a tým na ukotvovaní nových presvedčení, ktoré prospievajú životu i práci.

Ciele tréningu

• Pokročiť v schopnosti pracovať so sebou vedome, vedome utvárať život, akým chceme mať

• Porozumieť stresu, jeho skrytým podobám

• Zvládať záťažové situácie

• Vedieť pracovať s negatívnymi emóciami

• Rozkryť v sebe danosti, o ktorých sme doposiaľ netušili

• Naučiť sa zameriavať pozornosť na šťastie

Prínosy tréningu

• Naštartujeme vedomú prácu s vlastnou osobnosťou

• Naučíme sa používať vedome vnútornú silu

• Objavíme cenné spojenie medzi stavom svojho tela, uznaním v práci, vo vzťahoch a celkovo v živote

• Spoznáme rôzne úrovne motivácie k práci, súvisiace so stresom a vyhorením

• Osvojíme si praktické tipy, ako vedieť so sebou komunikovať a počúvať sa – „prvá pomoc“ pri strate kontaktu so sebou

• Podporíme schopnosť preniesť porozumenie sebe do pracovného i osobného života

• Budeme schopní rýchlejšie rozlišovať dôvody vzniku negatívnych emócií a tým aj možnosti ich zvládnutia.

• Nájdeme spôsoby, ako uvoľňovať ťaživé emócie

• Zmeníme status na „ja vládnem svojim emóciám, nie ony mne“

• Posilníme schopnosti rozpúšťať vnútorné bloky a stres

• Odložíme obmedzujúce myšlienky

• Odhalíme svoju schopnosť vedome posilňovať zdroje energie

• Vykročíme na cestu vedomej tvorby vlastného života – tvoriť si vnútorné pracovné i osobné podmienky smerujúce k radosti.

Obsah tréningu

• Čo sa skrýva “za oponou” stresu

• Mýty o strese

• Skutočná podstata stresu a jej úrovne (telo, emócie, myšlienky)

• Techniky na zvládanie stresu: funkčné, nefunkčné a prečo je dôležité rozlišovať ich

• Telo ako partner v komunikácí

• Negatívne emócie

• Práca so strahom

• Myšlienky a stres

• Obnovovanie vnútornej sily

• Návyk k šťastiu

Ako tréning prebieha

• Budeme sa veľa smiať

• Pozrieme sa do hĺbky

• Hravosť nás neminie

• Oddýchneme si

• Naučíme sa

• Zmeníme to, ČO ZMENIŤ NAOZAJ CHCEME!

Kľúčové slová