‹ späť na HRpédiuKomplexné podnikanie

Výcvik koučov s certifikačnou skúškou

Prinášame vám program, ktorý vás naučí koučovať!

 

Pracujete s ľuďmi? Chcete im pomôcť hľadať riešenia a zlepšovať sa?

Ste obchodník a chcete si uľahčiť komunikáciu s klientami?

Zavádzate u vás koučingovú kultúru, prechádza vaša firma zmenou?

Ste interní kouči alebo mentori?

Staňte sa skutočným koučom.

 

Rozsah programu

100 hodinový kurz prináša koučingové vzdelanie pre všetkých, ktorí chcú koučovať. 5 modulov v 2,5 dňových blokoch umožňuje postupné oboznamovanie sa s pravidlami a zásadami koučovania, skúšanie techník, sledovanie prínosov, ale aj prácu medzi modulmi a prípravu v individuálnych koučovacích rozhovoroch.

 

Ciele

Porozumieť princípom koučovania v teoretickej aj praktickej rovine

Naučiť sa efektívne využívať otázky a prístup založený na dôvere

Rozšíriť svoje zručnosti v komunikácii a šetriť čas

Oboznámiť sa so širokou škálou koučingových techník

Zvládnuť ucelený koučingový prístup

 

Obsah

Teoretické východiská koučovania

Princípy koučovania ako základ

Koučovací rozhovor – časti, priebeh, zapájanie

Rola kouča a jeho zodpovednosti v koučovaní

Vzťah s klientom, dôvera

Zameranie na zdroje a ich využitie

Kompetencie kouča

Ciele koučovania, napredovanie a vyhodnocovanie

Etika kouča

Praktické precvičovanie, spätná väzba – priebežne od 1. modulu

Koučovanie v riadení, koučingová kultúra

Benefity koučovania pre manažéra

Mentoring a príprava na certifikačnú skúšku

 

Certifikačná skúška

Cieľom certifikačnej skúšky je overenie kompetencií kouča a dodržiavanie etiky v praxi. Skúška prebieha v dvoch častiach – prvou je spracovanie eseje na zadanú tému a jej predloženie komisii, v druhej časti účastník koučuje klienta na jeho autentickú tému v rozsahu 30-40 min.

Po ukončení koučovania dostáva účastník spätnú väzbu od klienta, od ostatných účastníkov a od komisie. Posudzované sú kompetencie kouča a naplnenie očakávaní klienta. Súčasťou vyhodnotenia pre udelenie certifikácie je aj vlastné zhodonotenie priebehu koučovania účastníkom.

Certifikačná skúška prebieha ako samostatný šiesty modul pre účastníkov, ktorí majú záujem ňou prejsť.

 

Pre efektívne využitie interaktívnosti v skupine a možnosť individuálneho naplnenia potrieb je počet účastníkov v skupine max 9.

Kurz je možné zrealizovať aj na mieru pre vašu firmu alebo konkrétnu cieľovú skupinu.

 

Termíny:

1. modul: 2016

2. modul: 2016

3. modul: 2016

4. modul: 2016

5. modul: 2016

 

Cena kurzu:

2375,00 € / 100 hodinový koučingový výcvik - 5 modulov

(475,00€/1 modul)

 

Certifikačná skúška: 350,00€

Prihlásiť sa môžete na adrese office@people-elements.eu

 

Kľúčové slová