‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Vyjednávanie - umenie ťahu a tlaku

Ciele tréningu:

 • Zvládnuť proces vyjednávania so zákazníkom od prípravy, cez analýzu, realizáciu vyjednávania a uzatvorenie dohody
 • Zvýšiť mieru porozumenia potrieb druhej strany, ako základ pre dosiahnutie dohôd.
 • Naučiť sa zvládať námietky a argumentovať presvedčivo.

Prínosy tréningu:

 • Už viete ako sa pripraviť na vyjednávanie, aby ste boli rovnocenným partnerom pre dobrých rečníkov
 • Námietky partnera vo Vás zvyšujú tvorivosť, nie agresivitu
 • Po dosiahnutí dohody dokážete umocniť pozitívne emócie aj u partnera

Obsah tréningu:

 • Mapa vyjednávania
 • Príprava vyjednávania
 • Zakotvenie ponuky a protiponunky
 • Vyjednávanie v rámci predajného rozhovoru
 • Techniky a postupy zvládania námietok
 • Budovanie vzťahu
 • Analýza potrieb partnera, jeho zdroje motivácie pre rozhodovanie
 • Typy vyjednávačov (ich silné a slabé miesta)
 • Taktiky vyjednávania
 • Využívanie taktík vyjednávania v závislosti od situácií a partnera
 • Pozície a záujmy pri vyjednávaní
 • Zvládanie emócií počas vyjednávaní
 •  naladenie sa pred vyjednávaním
 •  zvládanie vlastných emócií
 •  reakcie na emócie partnera
 • Vytváranie alternatív a ich vyťažovanie počas rokovaní
 • Uzatváranie dohôd

 

Kľúčové slová