‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Základné techniky prezentovania

Na tréning si účastníci donesú počítač a podklady z poslednej prezentácie. Každý účastník získa feedback na svoje prezentačné zručnosti a priamo na tréningu si zažije vlastné zlepšenie. Účastníci tréningu sa budú zlepšovať metódou „learning by doing“. Ich prezentácie budú nahrávané na kameru.

Ciele tréningu

 • Pripraviť pútavú prezentáciu, prispôsobenú poslucháčom
 • Facilitovať prezentáciu tak, aby ste aktívne zapojili poslucháčov
 • Zvládnuť problémových poslucháčov

Obsah tréningu

 • Využitie prezentácie v praxi – brainstorming;
 • Predpoklady úspešnej prezentácie – teoretický blok;
 • Definovanie cieľov a obsahu prezentácie;
 • Čo potrebujeme vedieť o poslucháčoch – skupinová práca;
 • Predstavenie jednotlivých častí prezentácie;
 • Informovanie o spôsoboch zaujatia pri prezentácií a práci s hlavnou myšlienkou;
 • Tréning úvodu prezentácie – práca s pozornosťou poslucháča a hlavnými myšlienkami;
 • Jadro prezentácie – informačný blok a nácvik;
 • Záver prezentácie – nácvik;
 • Riadenie diskusie pri prezentáciách s presne vymedzeným cieľom – hranie rolí;
 • Overovanie si porozumenia u poslucháčov.
 • Riešenie negatívnych reakcií zo strany publika

 

Kľúčové slová