‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Zmenový manažment

Hoci je táto téma všeobecná, naši lektori prepájajú tému s aktuálnymi potrebami jednotlivcov a firiem. Na tréningoch sa rozoberajú vlastné situácie z praxe. Účastníci si odnášajú konkrétne nápady využiteľné okamžite na druhý deň.

Ciele tréningu:

 • Vedieť ako prirodzene presadiť zmenu.
 • Poznať kroky potrebné k implementácii a udržaniu zmien.
 • Osvojiť si techniky zvládania odporu pri riadení zmien.

Obsah tréningu:

 • Typológia ľudí vo firme s ohľadom na reakciu na zmeny
 • Procesný management ako nástroj pre riadenie zmeny
 • Spojenie projektového riadenie s riadením zmeny
 • Konštrukčná úloha so zmenami
 • Mind Mapping
 • Ishikawa diagram
 • Kreatívne techniky na podporu identifikácie riešení
 • Step ladder - technika zvyšujúca množstvo a kvalitu nápadov potrebných na riešenie problémov.
 • Prirodzená reakcia ľudí na zmenu
 • Vysvetlenie princípov, prečo je to tak
 • Vyrovnávanie sa so zmenou
 • Typológia firemnej kultúry- špecifiká a vplyv firemnej kultúry na spôsob komunikácie zmeny
 • Vedenie náročného meetingu pri komunikácii zmeny, ako sa ľudia ovplyvňujú svojimi názormi a ako to prakticky využiť pri vedení meetingu zameraného na komunikáciu zmeny
 • Najčastejšie dôvody zlyhania zmien
 • Preventívne opatrenia pri riadení zmien
 • Nástroje úspešnej stabilizácie zmien v praxi
 • Zhrnie kľúčových poznatkov
 • Plánovanie implementácie

 

 

Kľúčové slová