‹ späť na HRpédiuVedomé podnikanie

Zmysluplnosť

Anotácia

Keď sa venujeme činnostiam, ktoré nás napĺňajú a prinášajú nám už samotnou realizáciou uspokojenie, robíme ich efektívnejšie, máme lepší pocit a kvalita výsledku častokrát prevýši pôvodné očakávania. Rozlišovanie medzi tým, čo by sme mali a tým, čo chceme je cestou k zmysluplnému nastaveniu. Pri vedomej orientácii na veci, ktorým veríme a ktoré majú širší zmysel ako vygenerovanie zisku, získavame vyššiu mieru vnútornej spokojnosti a zároveň vytvárame hodnotu v širšom rámci. Cez takýto prístup prichádza uspokojenie a do práce chodíme, lebo nás baví, spolupracujeme s ľuďmi, ktorí sú elitou vo svojej oblasti a užívame si každý deň.

Prínosy

- zvyšovanie efektivity, jasný fokus na priority

- dlhodobá vnútorná spokojnosť

- dlhodobo funkčné a samo-rozvíjajúce sa vnútorné prostredie vo firme

 

Základný obsah

- firemné a osobné poslanie ako základ

- hodnoty a plánovanie

- stratégia napĺňania zmyslupnosti

- zapojenie ľudí a kultúra podporujúca slobodu

 

Cieľová skupina

- súkromný, verejný i neziskový sektor - majitelia firiem, konatelia, riadiace pozície (stredný, vyšší i top manažment)

VEDELI STE, ŽE:

Každý je génius. Ale nesúďte rybu podľa jej schopnosti liezť po stromoch, pretože si celý život budete myslieť, že je sprostá. Albert Einstein

 

Kľúčové slová