Asertivita

Ciele tréningu: Uvedomiť si, ktorý typ správania zvyčajne využívam v rôznych situáciách. Spoznať svoje práva a dôvody, prečo ich nevyužívam. Osvojiť si techniky asertívnej komunikácie, či správania. Obsah tréningu: Hranie rolí a pomenovanie rôznych s...

Tento tréning môže nadväzovať na tréning Základy efektívnej komunikácie, ktorý rozširuje, dopĺňa a posúva účastníka na vyššiu úroveň. Ciele tréningu: Osvojenie si spôsobov komunikácie v náročných situáciách. Získanie istoty pri zvládaní námietok. Osv...

Hoci je táto téma všeobecná, naši lektori prepájajú tému s aktuálnymi potrebami jednotlivcov a firiem. Na tréningoch sa rozoberajú vlastné situácie z praxe. Účastníci si odnášajú konkrétne nápady využiteľné okamžite na druhý deň. Cieľ tréningu Vedieť...