Asertívne techniky

Ciele tréningu: Uvedomiť si, ktorý typ správania zvyčajne využívam v rôznych situáciách. Spoznať svoje práva a dôvody, prečo ich nevyužívam. Osvojiť si techniky asertívnej komunikácie, či správania. Obsah tréningu: Hranie rolí a pomenovanie rôznych s...