Dohoda

Ciele tréningu: Zvládnuť proces vyjednávania so zákazníkom od prípravy, cez analýzu, realizáciu vyjednávania a uzatvorenie dohody Zvýšiť mieru porozumenia potrieb druhej strany, ako základ pre dosiahnutie dohôd. Naučiť sa zvládať námietky a argumento...