Energia

Ciele tréningu: Spoznať, ako pôsobia rôzne zdroje stresu. Zvládať elimináciu ich negatívneho dopadu. Osvojiť si spôsoby regenerácie. Obsah tréningu: Pôsobenie stresu na človeka – prirodzená reakcia na podnety. Stres, ako zdroj energie a moci pri prek...

Ciele Spoznať príčiny straty vlastnej energie Identifikovať vlastné zdroje a porovnať si ich vo vzťahu k väčšine mužov, či žien Pripomenúť si nástroje, ktoré ľudia desiatky rokov používali a my sme na ne zabudli Obsah Experimentom odhalíme, aké je na...