Facilitácia

Tréning umožňuje sprostredkovať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä získať a rozvinúť praktické facilitačné zručnosti (využívanie rôznorodých metód facilitácie, práca so skupinovou dynamikou, zvládanie náročných situácií pri facilitácii, komun...

Na tréning si účastníci donesú počítač a podklady z poslednej prezentácie. Každý účastník získa feedback na svoje prezentačné zručnosti a priamo na tréningu si zažije vlastné zlepšenie. Účastníci tréningu sa budú zlepšovať metódou „learning by doing“...