Intuícia

Rozhodujete sa racionálne a vedome? Overte si to Pripravte sa na deň plný prekvapení, experimentov a hlavne vlastnej skúsenosti, pri ktorej aj tvrdí racionalisti krútia hlavami. Fascinovaní experimentmi ekonómie správania sme sa rozhodli overiť niekt...