Kompetenčný model

Nedávno sa ma jeden známy na stretnutí spýtal: „Poraď mi, ktorého kandidáta si mám vybrať za obchodného riaditeľa?“ Popísal detailne profil dvoch kandidátov, ich skúsenosti aj osobnostné charakteristiky zistené psychológom. Zahltil ma množstvom infor...

Tento tréning je postavený na zážitkovom učení. Účastníci si vyskúšajú rolu hodnoteného aj hodnotiteľa a predpripravia si vstupy do reálneho AC/DC. Ciele tréningu: Účastníci sa naučia zorganizovať interné Assessment centrá / Development centrá. Účast...

Na tréning si účastníci môžu priniesť konkrétne zadania pre pozície, s ktorými sa bude na tréningu pracovať. Vytvoria si vstupy pre reálne vedenie interview. Ciele tréningu: Zamerať sa pri výbere a interview na kľúčové kompetencie danej pozície a ide...