KPI´s

Počas tréningu si účastníci sami zažijú koučing aj koučovanie iných a získajú spätnú väzbu. Ciele tréningu: Vedieť, kedy využiť mentoring a koučing zamestnancov. Rozvíjať svojich zamestnancov počas plnenia pracovných úloh. Predávať svoje skúsenosti a...

Ciele tréningu: Naučíte sa ako dlhodobo riadiť svoj úspech cez strategické vedenie. Predstaviť východiská strategického manažmentu a metodiku Balanced ScoreCard (BSC). Budete vedieť aplikovať stratégiu a preniesť ju do praxe. Viete komunikovať straté...